top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-25

 

İç sıkıntısı, kaygı, evham ( Anksiyete ) kurtulun:

 

Anksiyete, insanların herhangi bir kaygı, korku, gerilim anında meydana gelen nedeni belli olmayan derin iç sıkıntı olarak tanımlanır. Kaygı herkes tarafından belli zamanlarda yaşanabilecek olağan bir tepkidir. Belli düzeydeki kaygı, doğal hatta gereklidir; kişiyi tehlike veya tehdit karşısında koruma, harekete geçirme işlevi gören bir mekanizmadır. Amacı yaşamın uyumlu ve dengeli sürmesini sağlamaktır. Bu nedenle kişinin kaygı yaşantıları her zaman bir hastalık belirtisi olarak düşünülmemelidir. Yoğun kaygı yaşayan kişiler ise, olaylara ve olgulara, tehlikeyle orantısız, uygunsuz ve abartılmış yanıtlar verirler. Düşünceler geleceğe yöneliktir; genelde felaket öngörür ve tehlikeyle ilgili zihinsel görüntüleri de içerir. Anksiyete en küçük bir huzursuzlukta dahi kendini gösterebilir. Bu durum daha çok kişinin kendi iç haliyle, ruh halindeki baskıyla meydana gelir. Anksiyete rahatsızlığı olan kişiler dış etkenlerden bağımsız olarak sürekli kendilerini tehlike altında hissederler ve bir yerlerden tehlikeli bir şey gelecekmiş gibi korku duyarlar.

 

Anksiyete rahatsızlığı olan kişilerdeki fiziksel rahatsızlıklar:
 

- Nedensiz korku ve panik
 

- Sürekli uykusuzluk ve sinirlilik
 

- Ellerin titremesi, ağız kuruluğu, kalp atışı hızlanması
 

- Kasların aşırı gerilmesi, baş ağrısı
 

- El ve ayaklarda terleme
 

- Zihinsel dağınıklık, dikkat ve odaklanma sıkıntısı
 

- Konsantrasyon bozukluğu
 

- Evham ve huzursuzluk
 

- Alınganlık ve aşırı hassasiyet
 

- Sürekli negatif ve kötü öngörü
 

- Ürkeklik ve tedirginlik

 

Anksiyetenin nedeni geçmişte yaşanan olaylardır. Geçmişte yaşanan bir olaydan duyulan korku, gerilim, huzursuzluk gibi duygusal tepkiler, ilerleyen zamanlarda anksiyete bozukluğuna neden olabilmektedir. Her insanın geçmişinde kötü anlar bulunur. Ancak bazı kişilerde bu durumlar ileride anksiyete bozukluğu tetikleyici etmenlerinden olabilmektedir. Anksiyete rahatsızlığı olan kişi bilinçaltına yerleştirdiği duygusal huzursuzlukları ve çelişkili durumları nedeniyle korku ve kaygı yaşamaktadır. Bilinçaltında bulunan tüm olaylar normal yaşam içerisinde hatırlanamaz. Buna bağlı olarak da anksiyete rahatsızlığı olan kişiler aslında neden korku duyduklarını tam olarak bilemezler ve ifade edemezler. Bu kişilerde sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe hali söz konusudur. Aşırı endişe, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler. Her durumda olası en kötü sonuca odaklanırlar, her şey kendi denetimleri dışındadır. İyi bir olasılık ya da geriye dönüş mümkün değildir. Anksiyete de aşırı endişe ve kaygı genellikle sağlık, aile, para ya da iş gibi konularla ilgilidir. Gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla uygunsuz olan, aşırı olan denetlenemeyen nitelikteki endişe rahatsızlığın temel belirtisidir. Çoğu zaman kişi endişelerinin aşırı olduğunun farkındadır, ancak endişelenmelerini denetleyemezler ve bir türlü sakinleşemezler. Çevrelerinde aşırı evhamlı olarak bilinirler.

 

Anksiyete türleri:

 

Genel Anksiyete: kişilerde görülen sürekli korku ve endişe hali olarak ifade edilir. Bu durum günlük hayatı etkiliyorsa genel anksiyete olarak değerlendirilmelidir. Genelde kişide hiç bitmeyen bir huzursuzluk ve kötü şeyler olacak hissi bulunur ve kronik endişelilik hali olarak da ifade edilebilinir.

Panik atak: panik atak en çok görülen anksiyete bozukluğudur. Kişiden kişiye değişen durumlarda, beklenmedik anlarda ortaya çıkabilmektedir. Kapalı alan korkusu, asansör korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu gibi birçok fobi bu rahatsızlığın tetikleyicisi olmaktadır.

 

Obsesif kompulsof bozukluk: kişinin durdurulması imkansız gibi görülen bir düşünceye kapılarak, bu yönde davranışlar sergilemesidir. Örneğin bazı kadınların ocağı kapatıp kapatmama, aşırı temizlik bağımlığı, elleri yıkama konusunda aşırı takıntı ve sürekli yıkama hissiyatı gibi kontrol edilemeyen zihinsel baskılar olmaktadır.

Sosyal anksiyete: kişinin sosyal anlamda eleştiri alması ve aşağılanma korkusundan kaynaklanan bir durumdur. Bu şekilde olan insanlar utangaç bir durum alabilirler.

 

Anksiyete sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.

Anksiyete sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

20 Ekim 2017
 

Yusuf FIRAT

bottom of page