top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-44

 

Güvensizlik duygunuzdan kurtulun:

 

Güvensizlik, kişinin çevresine karşı, nedenleri açık ve belli olmayan bir kaygı ve gerginlik duygusu içinde olmasıdır. Kişinin amaçları, idealleri, yetenekleri ve başkalarıyla olan ilişkileri ile ilgili belirsizlikten kaynaklanan, çeşitli sıkıntılarla karşılaştığında ortaya çıkan yardımsızlık, korumasızlık ve yetersizlik duygusudur. Kişinin kendisine ya da başkasına güven duymama hali, ikili ilişkilerin bozulmasına, sosyal ilişkilerin sarsılmasına, kişinin içe kapanmasına, asosyal duruma gelmesine ve toplumda pasif bir karakter haline dönüşmesine neden olur. Güvensizlik duygusu toplumda hızla artan ve toplumsal değerleri aşındırıcı etkiye sahip olan bir sorun haline gelmiştir. Toplumdaki her grubu etkisi altına alan ve yaşam biçimlerini değiştiren bir etkiye sahip olmuştur. Kendilerine karşı güvensizlik duyan kişiler becerilerine, yeteneklerine, yapabileceklerine güvenmemekte ve tüm yaşamlarının olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadırlar. Güvensizlik duygusu kişinin kendisini tehlike çemberi içerisinde hissetmesi, yardım alacak birilerini bulamaması durumunda yaşanır. Güven eksikliği bir anlamda yetersizlik duygusudur. Yetersiz olduğunu düşünen kişiler, kendisinde olmadığını düşündüğü nitelikler yüzünden sosyal ortamlarda ve ilişkilerinde sorunlar yaşarlar. Bu durum bir süre sonra gerçeklik halini alır ve kişinin kendisinin bile buna inanmasına yol açar. Bu inançlar zamanla kişinin yargılarının şekillenmesine neden olur, kişi karşısındaki kişileri ve olayları bu güvensizlik duygusuyla oluşmuş önyargılarla değerlendirmeye başlar. Bu noktadan sonra geri dönüşü olmayan kopmalar, kırılmalar ve uzaklaşmalar yaşar. Bu durumun kişiyle özdeşleştiği düşünüldüğünden, bunun değiştirilemez olduğu sanılır ve sorumluluk her zaman olduğu gibi başkalarına atılır. Her durumda kişi başkalarını suçlayarak kendini korumaya çalışır. Karşısında olan kişilere karşı yoğun şekilde güvensizlik besleyen kişi, gerçekte bu durumun farkındadır.

 

Güvensizlik yaşayan kişilerin özellikleri:
 

- Özgüven eksiklikleri vardır
 

- Yalnız kalmaktan korkarlar
 

- Bir şey yaparken onay ararlar
 

- Karar verme anında soğukkanlı olamazlar, panik yaparlar
 

- Çekingen ve sıkılgandırlar
 

- Yeni ortamlarda rahat değildirler
 

- Karşı cinsle ilişkilerinde tedirgindirler
 

- Baskılardan dolayı kendi fikirleri savunmada zorluk yaşarlar
 

- Hoşlanmadığı kişilere karşı duygularını açıklamada zorlanırlar
 

- Pasiftirler
 

- Gelecek ile ilgili düşünceleri olumsuz ve kötüdür
 

- Kendilerini değersiz hissederler
 

- Sürekli kaybetme korkusu yaşarlar
 

- Kendilerini yetersiz ve yeteneksiz hissederler
 

- Sürekli olarak yargılayıcı ve suçlayıcıdırlar
 

- Sürekli şikayet ederler ve daima olayların olumsuz yönlerini öne çıkarırlar
 

- Fiziksel özellikleri konusunda takıntılıdırlar
 

- Her konuda genelleme yaparlar ve olumsuzlukları vurgularlar
 

- İnsanların kendisini sevmediğini ve saygı duymadıklarını düşünürler
 

- Kıskançtırlar
 

- Aşağılık kompleksleri vardır
 

- Sorumluluk almaktan çekinirler
 

- İletişim sorunları vardır
 

- Utangaçtırlar
 

- Başarısızlık korkuları vardır
 

Kendine güvensizlik duygusu, duygular içinde kişiye en çok zarar verebilecek bir yapıya sahiptir. Güvensizlik duygusundan dolayı ikili ilişkilerde yaşanan korku ve tedirginlik, ilişkilerin uzun süreli olmasını engeller. Zaman içerisinde oluşan yeni değer yargıları nedeniyle ikili ilişkilerden uzaklaşma ve yalnızlaşma başlar. Hayatının dönüm noktalarında karar almak durumunda kalındığında, yaşanılan panik, korku ve yalnızlık nedeniyle istenmeyen sonuçların yaşanmasına neden olur. Kronik hale gelmiş güvensizlik duygusu nedeniyle toplum içerisinde saygı sorunu yaşaması olasıdır. Fikirlerinin sürekli olarak olumsuz bir bakış açısına sahip olmasından dolayı fikirlerine değer verilmez. Sosyal hayatlarında yaşadıkları iletişim eksikliği, arkadaş çevresinin azalmasına sebep olur. Sürekli güvensizlik ve bunun getirmiş olduğu korku nedeniyle sorumluluk alma konusunda sorun yaşarlar. Bundan dolayı yönetici pozisyonuna gelmeleri mümkün değildir ve sürekli yönetilen olarak kalırlar. Yaşamlarının gidişatı başkalarının vereceği kararlara bağlı hale gelir. Güvensizlik duygusu kontrol altına alınmazsa zamanla psikolojik sorunlara ve depresyona neden olabilir.

 

Güvensizlik sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. 
 

Güvensizlik sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

2 Aralık 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page