top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz - 16
 

Üzüntülerinizden kurtulun:
 

Üzüntü, istenilen bir şeyin gerçekleşmemesinden ya da olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliğidir. Üzüntü kişiye göre sebepleri, etkisi ve süresi farklı olan, içten ve dıştan olan uyaranların etkisiyle oluşan, istenmeyen olumsuz bir psikolojik durumdur. Duygusal ifade olan üzüntü kişilerin kötü bir olay yaşaması durumunda ortaya çıkar. Üzüntü geçici bir durumdur.
 

Üzüntü yaşayan bir insanın başlıca özellikleri:
 

- Başka kişilere karşı hassastırlar 
 

- İnsanları incitmemeye özen gösterirler
 

- Aşırı duyarlıdırlar
 

- Sorumluluk üstlenirler
 

- Titizdirler
 

- Yakınlarına bağlıdırlar
 

- Mükemmeliyetçidirler
 

- Her şeyden çabuk etkilenirler
 

- Öfkelerini dışa vurmazlar 
 

- İçlerine kapanıktırlar
 

- Hassastırlar
 

- Kararsızdırlar
 

- Konsantrasyon eksikliği yaşarlar
 

- Değersiz ve suçluluk duyarlar
 

- Günlük aktivitelerden zevk almazlar 
 

- Çekingendirler
 

- Sakindirler
 

Sonuç olarak üzüntülü olan insanlar, içinde bulundukları sürecin devamlı olmadığının farkında değildirler. Üzüntü bizim için önemli olan bir şeyin bittiği veya ciddi anlamda değiştiğine işaret eder ve ortaya çıkması kişiye göre değişen nedenlerden kaynaklanır. Üzüntüyü meydana getiren uyarıcının dozu kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı insanlarda basit bir olay üzüntüye neden olurken, bazı kişilerde her hangi bir duygusal tepki yaratmayabilir. İnsanın yapısında olan üzüntü duygusu her zaman olacaktır ve bunun önüne geçmek oldukça zor bir durumdur. Burada önemli olan üzüntü duygusunun çok uzun bir süre devam etmemesi ve depresyona dönüşmemesidir.
 

Üzüntü sorunlu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.
 

Üzüntü sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.
 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

9 - Ekim 2017
 

Yusuf FIRAT

bottom of page