top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon 
 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz -15 

 

Geçmişe takılı kalmayın:

 

Geçmişe takıla kalmak, yaşadığımız olayların şu an ki ruh halimizle sürdürmekte devam ettiğimiz suçluluk, utanç ve öfke duygularının, bizi yaşanan olayları tekrar düşünmek, sorgulamak ve yargılamak gibi düşünceleri tetikleyerek geçmişte yaşanan olaylara takılı kalmamız halidir. Birçok insanın geçmişte takılı halde kalmasının temelinde KEŞKE sözcüğünün getirdiği bakış açısı etkilidir. 
 

Geçmişe takılı kalan bir insanın başlıca özellikleri:
 

- Suçluluk hissederler
 

- Utanç duyarlar
 

- Öfkelidirler
 

- Olayları kabullenmekte sorun yaşarlar
 

- Pişmanlık duyarlar
 

- Öz güven sorunları yaşarlar
 

- Gergin ve sinirlidirler
 

- Karamsardırlar
 

- Korku ve endişe içindedirler
 

- Paniktirler
 

- Kontrolü yitirme hissi duyarlar 
 

- Güvensizdirler
 

- Heyecanlıdırlar
 

- Mutsuzdurlar
 

- Umutsuzdurlar
 

- Yetersizlik hissi duyarlar
 

- Çekingendirler
 

- Aşırı kontrolcüdürler
 

- Streslidirler
 

- Sürekli negatif düşünürler
 

- Tahammülsüzdürler
 

- Unutkandırlar
 

- Dikkat toplamada sorunludurlar
 

- Objektif düşünme problemleri vardır

 

Sonuç olarak geçmişte takılı kalma sorunu olan insanlar, olayları, oluştuğu zaman dilimi içerisinde yorumlama problemleri vardır. Geçmiş olayları yorumlarken o günkü dönemden ve o günkü şartlardan bağımsız olarak değerlendirmek, çevresel etmenler, ruh halimiz, olgunluk düzeyimiz, yaşımız ve duygularımızın ne olduğunu göz ardı edersek gerçekçi yorumlar yapamayız. Geçmişte takılı kalmak, yeni kararlar almamızı zorlaştırır, kendimizi kararsız ve sorunlarla başa çıkmakta zorlanan biri haline getirebilir. En nihayetinde kendimizi ciddi depresyonla boğuşurken bulabiliriz.

 

Geçmişte takılı kalma sorunlu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.

Geçmişte takılı kalma sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız.

 

Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

8 Ekim 2017
 

Yusuf FIRAT

bottom of page