top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Psikolojik Sendromlar – 11

 

Aşağılık kompleksi: Aşağılık kompleksi, insanın kendisini diğer insanlardan daha yetersiz, bazı yönlerden kendini diğerlerinden aşağı hissetmesine neden olan karmaşadır. Bu kişiler tam olarak kendi yeteneklerinin ve yapabileceklerinin farkında değildirler. Sürekli kendilerini başkaları ile mukayese ederler. Kendisini diğer insanlardan daha yetersiz, değersiz, yeteneksiz ve aşağı seviyede hissederler.

 

Aşağılık kompleksi belirtileri: - Kıskançtırlar - Özgüven eksiklikleri vardır - Alıngandırlar - Utangaçtırlar - Çekingen ve pasiftirler - Sinirli ve gergindirler - İnatçıdırlar - Başkaları tarafından övülmek ve sevilmek isterler - Sürekli şikayet ederler - Kendilerini kanıtlama isteğindedirler - Başarısızlık korkuları vardır - Güvensizdirler - Kindardırlar - Başarılı olan herkesten nefret etme eğilimleri güçlüdürler - Sıkıntılı ve huzursuzdurlar - Eleştiriye açık değildirler - Rekabetten kaçınırlar - Başarısızlıklarının sebebi olarak başkalarını görürler - Mutsuzdurlar - İçten pazarlıklıdırlar - Kendilerini yeterince ifade edemezler –

 

Aşağılık kompleksi yaşayan kişiler, kendilerinde bu sorunu fark edemezler. Yeteneklerini keşfetmekte zorlanır, kendilerinin beceriksiz olduğuna inanırlar. Kendilerini sürekli diğer kişilerle kıyaslarlar. Bununla birlikte diğer insanların sürekli iyi, başarılı, doğru zannederken kendisinin de beceriksiz, yeteneksiz, değersiz olarak görür ve kendilerini sürekli ispatlama gereksinimi duyarlar. Kendi hırslarını, gururlarını tatmin etmek imkanı bulamayan insanlar genellikle başkalarının hayatlarını engellemeye çalışırlar.

 

Hiçbir takıntısı olmayan kendine güveni olan, bir kişi, aşağılık kompleksi olan bir kişi için bir düşmandır. Bu “düşman” ne derece küçük düşerse, aşağılık kompleksi olan kişi de o derece sevinir. Aşağılık kompleksi çözümlenemediğinde hem kişinin sosyal ve mesleki yaşamı zorluklarla devam eder hem de yakın ilişkide olduğu kişiler olumsuz etkilenebilir. Ayrıca sosyal ilişkilerin geliştirilememesi kişinin yalnızlaşmasına, dışlanmasına neden olur ki bu durum birçok psikolojik sorununu oluşmasına neden olabilir. Buna benzer sendromlara maruz kalmamak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

30 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page