top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz – 9

 

Kin duymayın: Kin içten içe duyulan gizli ve öç almaya yönelik şiddetli düşmanlık, kuvvetli hınç, garez hisleridir. Sadece bu tanıma baktığımızda dahi kin duygusunun ne kadar yıkıcı, yıpratıcı ve akıl sağlığımızı etkileyebilecek negatif bir duygu olduğu net olarak görülebilir. Kin bizi kızdıran ya da altüst eden bir olay yaşayıp, öfke ve acımızı ifade edemediğimizde ortaya çıkar. Kin tutan insanlar başkalarının kendilerinde açtığı yaralardan dolayı onları affetme ya da olanları unutma yeteneği geliştirememişlerdir.

 

Kin tutan bir insanın başlıca özellikleri: - Asla unutmaz ve affetmezler - Geçmişten ders çıkarmazlar - Hatalı olduklarını kabul etmezler - Çok kolay alınırlar - Başkalarından daha iyi olduklarını düşünürler - Duygu ve düşüncelerini inkar ederler - Hep kurban olduklarını düşünürler - Korkak ve pasiftirler - İçten pazarlıklıdırlar - Dedikodu yaparlar - Kıskançtırlar, çekememezlik duyguları yoğundur - Kırgın ve küskündürler - Aşırı derecede hassastırlar - Acıya ve öfkeyi çok yoğun yaşarlar - Mutsuzdurlar Sonuç olarak kin tutan insanlar, duygularını kontrol etme ve bastırmakta zorlanırlar.

 

İfade edemediğimiz, içselleştiremediğimiz duyguların abartılması ve büyütülmesi bizi içten içe yıpratır. Diğer insanlarla ilişkilerimiz kopar, duygularımızın yoğunluğu ve baskısı zaman içerisinde bizi kronik sorunlar yaşama noktasına götürebilir. Kin tutma alışkanlığı olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. Kin tutma alışkanlığından kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

23 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page