top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz – 5

 

Önyargılardan kurtulun: Önyargı bir kimseyle ya da şeyle ilgili olarak, belirli bir olaya, duruma ya da görmeye dayanan, önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargı, kanı. Bireyde öteki bireylere, toplumsal kümelere karşı sevgi, ya da düşmanlık duygusu uyanmasına yol açan, koşullanmış bir duygusal tutumu yansıtan sığ inanç. Kişinin herhangi bir konuda yeterli kanıta dayanmayan, karşıtı kanıtlansa bile değiştirilemeyen olumlu ya da olumsuz yargısı.

 

Ön yargı bilimsel, kültürel, sosyal, ahlaki, dini, ekonomik, politik v s. konularda, belli bir bakış acısından bakmak ve bunun dışındaki düşünceleri yok saymaktır. Ön yargılar öğrenmenin ve ilerlemenin yolunu tıkayan en önemli sorunlardan birisidir. Ön yargılı bir insanın başlıca özellikleri: - Kendini koruma içgüdüsü çok yüksektir. Bencillik düzeyinde. - Saldırgan tavırları oldukça fazladır. - Bağnaz, bilgisiz ve kuralcıdır. - Sabırsız ve acelecidir. - Kuşkucu ve kendine güveni azdır. - Kıskanma ve çekememe duyguları yoğundur. - Kibirlenme ve kendini aşırı beğenme özellikleri vardır. - Olayları, eyleme geçmek için bir motivasyon kaynağına çevirme düşünceleri vardır. - Özgün düşünememe sorunları vardır. - Sürü psikolojisine uyma eğilimleri vardır. - Derin düşünememe sıkıntıları vardır.

 

Sonuç olarak ön yargılar, insanları sınıflara ayırır, basmakalıp yargılarının oluşmasına sebep verir, insanlar arasında sosyal uzaklık yaratır, insanlar arasında aşağılık duygusu oluşmasına neden olur, insanlar arasında düşmanlık meydana getirir. Ön yargılı bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.

 

Ön yargılarımızdan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

10 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page