top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Acaba Tekillik sorunu ne demektir? ... Tekillik sorunu var olmuş ya da olacak olan her şeyi belli bir kurala göre sabitleyip o kural doğrultusunda açıklamak veya yorumlamaktır. Bilimsel, kültürel, sosyal, ahlaki, dini, ekonomik, politik v s. konulardaki düşüncelerimiz doğrultusunda olaylara yaklaşmak, belli bir bakış acısından bakmak ve bunun dışındaki düşünceleri yok saymaktır.

 

M.Ö. 450 yıllarında Antik Yunan’da filozoflar Atom kavramı üzerinde çalışmalar yapmaktaydılar. Atomun bir maddenin parçalanamayan en küçük parçası olduğu sonucuna vardılar. Bu durum 1900’lü yılların başına kadar böyle devam etti. Ta ki Einstein meşhur E = mc2 formülü ile füzyon sonucu açığa çıkabilecek enerji konusunda öngörüde bulunana kadar. Böylece atomun parçalanabileceği bilimsel olarak kanıtlanabildi. Yaklaşık 2350 yıl boyunca fizik biliminde insanlar atom parçalanamaz diye bir TEKİLLİK oluşturmuşlar ve bu süre boyunca atom konusunda yapılan çalışmalar ve tartışmalarda ATOM PARÇALANAMAZ diyerek olası ilerlemenin önünü tıkamışlardır.

 

Bir diğer örnekse Galileo GALİLEİ güneşin merkez olduğunu ve gezegenlerinde güneşin etrafında döndüğünü söylemesidir. Güneş Merkezciliği teorisi ile ilgili olarak diğer astronomlarla arasında tartışmalar çıkmış, bunun sonucu olarak Engizisyon tarafından soruşturulmuştur. Soruşturma sonucunda fikirlerinden vazgeçmesi şartıyla hayatının geri kalanını ev hapsinde geçirmesi kararı verilmiştir.

 

Toplumlar, sistemler, yönetimler var oldukları ilk zamanlarda koymuş oldukları kuralların daha sonra değişmesini önlemek için, destek aldıkları insanları bu kurallar konusunda sürekli manipüle etmişlerdir. Ahlaksızlığın arttığını, dinin elden gideceği, devletin yıkılacağı, örf, anane ve geleneklerimiz değiştirileceği gibi söylemlerle insanlar sürekli baskı altında tutulmuşlardır. Sonuç olarak hepimizin kendi aklı ve tecrübeleri kendimiz için bazı TEKİLLİK’ler yaratmıştır. Bizim yapmamız gereken davranış bütün fikirlere açık olmak neler olduğunu öğrenmek ve kendi kararımızı kendimizin vermesi olmalıdır. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

8 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page