top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Acaba disiplinli ve aktif bir zihin ne demektir? ... Disiplin Fransızca kökenli bir sözcüktür. Anlamı bir topluluğun yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumudur. Aktif zihin ise deneyimleyen, tutum takınan ve eylem üreten demektir. Örneğin soğuk bir tabağı tutmak, hissetmek deneyimlemektir. Herhangi bir tartışmadan uzak durmak tutum takınmaktır. Bir araba kullanmak ise eylem üretmektir. Eğer biz titizlikle ve sürekli olarak deneyim kazanmak için olayları incelersek, tutum takınmak için olayları takip edersek ve elde ettiğimiz bilgilerden eylem üretecek sonuçlar yaratabilirsek disiplinli ve aktif bir zihne sahip olabiliriz.

 

Bilincimiz ve zihnimiz veri ihtiyacını karşılamak için düzenli okumak, araştırma yapmak, sorular sormak, bu verilerin üzerine kişisel bilgi ve deneyimlerimizi eklemek gerekir. Aktif bir zihne sahip olmayı engelleyen sorunlar ise disiplinsiz hareketler, konu ile ilgili yetersiz bilgi sahibi olmak, önyargılı olmak ve en önemlisi TEKİLLİK sorunudur. Acaba Tekillik sorunu ne demektir? ... Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

7 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page