top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Acaba EGO ne demektir? … Ego kelime anlamı ben demek olan ben merkezli düşünce sistemidir. Ego yani benlik duygusu herkesin doğasında vardır. İnsanın kendine özgü bedensel ve ruhsal bütünlüğünün zihinsel olarak algılamasıdır. Bir insan hayata geldiği andan itibaren, ilk olarak kendi yaşamını, kendi sağlığını, kendi mutluluğunu ve kendi başarısını düşünmeye odaklanmıştır. Kişinin varlığını sürdürmesi için doğal bir davranış şeklidir. Buna rağmen insanlar ego kelimesine önyargılı olarak yaklaşırlar. Genellikle negatif tutum ve davranışlar olarak düşünür, karşısındaki kişilere mesafeli ve dikkatli yaklaşırlar.

 

Egolar kişinin savunma mekanizmasıdır. Yaşamın getirdiği zorluk ve sıkıntılara karşı mücadele etme ve dayanma gücünü Egolarımızdan alırız. Tehlikeli olan durum Egolarımızın olması değil bizim kontrolümüzün dışında olmasıdır. Bizim kendi karakterimiz olan egolarımızı yok etmeye kalkarsak öncelikle kişisel özgüvenimizi yok etmiş oluruz. Zamanla ruhsal, zihinsel, psikolojik ve en sonunda da bedensel sağlımıza zarar verebiliriz. Kendimizi iyi tanımak egolarımızı net olarak ölçümlemek ve zararlı olma sınırlarını belirlemek gerekir. Disiplinli ve aktif bir zihne sahip olmak kendi benliğimizi kontrol etmemiz için gereklidir. Acaba disiplinli ve aktif bir zihin ne demektir? ... Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

6 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page