top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-39

 

Pişmanlık duygunuzdan kurtulun:

 

Pişmanlık bir insanın geçmişteki davranışlarından hoşnut olmama duygusudur. İnsanın belirli bir eylemden sonra üzüntü, utanç, mahcubiyet veya suçluluk karışımı bir duygu hissetmesi; “keşke öyle yapmasaydım” diye düşünmesidir. Pişmanlık bir eylemi yerine getirmekten dolayı ortaya çıktığı gibi, eylemsizlikten dolayı da ortaya çıkabilir. “Keşke bir şey yapsaydım” şeklinde bir düşüncede pişmanlık olarak değerlendirilir. Pişmanlık kişinin önceki yaptığı hareketlerden veya davranışlardan, daha farklı yapsaydım daha iyi olabilirdi şeklindeki düşüncesi sonucu oluşan olumsuz duygulardır. Pişmanlık genel olarak suçluluk ve utanç duygularıyla yakın ilişkilidir. Pişmanlık suçluluk duygusu içerebilir ama genel anlamda suçluluktan farklıdır. Pişmanlık rahatsız edici bir duygu olmakla birlikte etkisi suçluluk duygusuna göre daha zayıftır. Pişmanlık uzun süreli etkileri olan ve hissedilen bir duygudur ve birçok insan bu duygunun üstesinden gelmekte güçlük çekebilir. Pişmanlık içinde geçmişe yönelik düşünceleri ve duyguları barındırdığından kişinin yaşı ilerledikçe daha fazla pişmanlık yaşama ihtimali vardır. Geçmişteki davranışları veya hareketleri değiştirmek imkansız olduğundan pişmanlık beraberinde stres veya depresyon gibi etkileri de getirebilir.

 

Pişmanlık duyan bir insanın özellikleri:

 

- Huzursuzdur
 

- Öz güven sorunu vardır
 

- Mükemmeliyetçidir
 

- Kızgındır
 

- Affetme sorunu vardır
 

- Depresif olma eğilimi vardır
 

- Endişelidir
 

- Daima kontrollü olma sorunu vardır
 

- Gergin ve ürkektir
 

- Alıngandır
 

- Huzursuzdur
 

- Hassastır
 

- Sosyal ilişkilerinde sorun vardır
 

- Panik içindedirler

 

İnsanın yaşantısına türlü duygular eşlik eder. Bu duygular da hiçbir zaman tekil ve net bir duygu değildir. Birçok duygudan oluşan bir duygu demetidir. Bu duygu demeti içindeki duyguları ayrıştırabilmek çoğu zaman mümkün olmamakla birlikte bunların ayrıştırılması insanın kişilik yapısı ile ilgili önemli ipuçları verir. Aynı durum bir başkasına zarar verecek şekilde hata yapan ya da hata yaptığını düşünen kişiler içinde geçerlidir. Yaşanan rahatsızlık verici duygulanım içinde birçok duygu bulunur; fakat böyle bir durumda yaşanan temel duygular arasında üzüntü, suçluluk, utanç ve pişmanlık duyguları da vardır. Çoğu zaman bunların karışımı bir duygulanım yaşanıyor olmakla birlikte bunların ayrıştırılması hangisinin daha egemen durumda olduğunu görmek kişinin kendini tanıması açısından önemlidir. Pişmanlık duygusu insanı davranışlarını değiştirmeye ya da başlamadan engellemeye yönlendirir.

 

Pişmanlık duygusundan kurtulmak için, pişmanlık hissinin kaynağını anlamaya çalışın. Yaptığınız eylem ve o eylem karşılığında hissettiğiniz duyguları not edin. Bu listedekilerden sizi düşündüren bir şey varsa bu muhtemelen size pişmanlık hissettiren şeydir. Daha önceki yaşamış olduğunuz deneyimlerle, bulduğunuz bu duyguların size ne kadar pişmanlık hissettirdiğini ölçümleyin. Bu sayede sizi kötü hissettiren duygunun kaynağına erişmiş olursunuz. Pişmanlık hissettiğiniz şey ölümcül bir şey olmadığı sürece düzeltilebilir. Bunu nasıl düzelteceğiniz düşünün ve kötü düşünceleri aklınızdan çıkarın. İnsan için belki de en zor şeylerden biri de kendisini affetmesidir. Her insanın hata yapabileceğini kabul etmek, olayın telafisi için gerekli girişimlerde bulunmak ve kendimizi affetmek önemlidir. Kafamızda pişmanlık duygusunu sürekli tutarak sağlıklı ve mutlu olmak mümkün değildir.

 

Pişman olma sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. 
 

Pişman olma sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

13 Kasım 2017


Yusuf FIRAT

 

bottom of page