top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-37

 

Kibirli olmaktan vazgeçin:

 

Kibir, bir insanın servet, makam, ilim, soy, güzellik ve kuvvet gibi herhangi bir meziyetten dolayı kendini başkalarından üstün görme halidir. Sahip oldukları ile kendisini diğer insanlardan daha yüksek ve daha iyi olduklarına inanmasıdır.
Kibir veya kendini üstün görme duygusu, kişinin tüm hayatını olumsuz etkileyecek bir duygu ve bu duygu ile ortaya çıkan bir davranış bozukluğudur. Kibir daha çok düşünce ve davranış düzeyinde kendini gösterir. Kişi kibrinden dolayı algılama hatası sorunu yaşar. Genellikle abartıcı, aşırı genelleyici, seçici ve indirgemeci davranışlar sergiler. Kişi toplumdaki yerini ve mesleki konumunu abartılı bir biçimde yorumlar. Buna karşın diğer insanları küçük görme eğilimindedir. Kibirli kişilerde tuhaf bir unutkanlık söz konusudur. Geldikleri yeri, yetiştikleri aile ve sosyal çevreyi büyük ölçüde unutmuş gibidirler. Bilinçdışı düzeyde, özel oldukları, seçildikleri, üstün bir sınıfta yer aldıkları kanısını taşırlar. Hareketleri, konuşmaları, soruları, cevapları kasıntılı bir ifade içerir. Kendilerine çoğunlukla siz diye hitap edildiği halde onlar genellikle sen diye hitap eder. Bu şekilde çevresindekilere sık sık kendilerinden aşağıda olduklarını hissettirmeye çalışırlar.

 

Kibirli insanın özellikleri:
 

- Her konuda haklı olduklarına inanırlar
 

- Herkese yüksekten bakarak hükmetmeye çalışırlar
 

- Kendini diğer insanlardan daha önemli ve değerli hissederler
 

- Kendilerini başkalarından daha iyi/yetenekli görürler ve sürekli övünürler
 

- Başkalarını zor durumlarda bırakma özellikleri vardır
 

- Olayları kontrol etme ama sorumluluk almama arzusundadırlar
 

- Emredici tavırları vardır
 

- Dikkat çekmeyi severler
 

- Kendi özelliklerini abartama eğilimleri vardır
 

- Sürekli kendileri ile ilgili konuşma ve kendini beğenme özellikleri vardır
 

- Alıngandırlar, kendileri ile ilgili eleştirilere tahammül edemezler
 

- Kendileri ile ilgili konularda aşırı duygusalken kendi dışındaki olaylar karşısında duygusuzdurlar
 

- Başkalarının kendisi hakkındaki düşünceleri konusunda hassastır
 

- Affetmezler
 

- Bulunduğu ortama ve kişiye göre davranış şeklini değiştirirler, güç karşısında itaatkardırlar
 

- Tatminsiz ve mutsuzdurlar
 

- Elde ettikleri karşısında şükretmek gibi bir davranışları söz konusu değildir
 

- Dikkatsizdirler
 

- Saygısızdırlar
 

- Yüksek ses tonu ve hükmedici şekilde konuşurlar
 

- Düşünmeden hareket ederler
 

- Sinirli ve kırıcı davranışları vardır
 

- Sürekli şikayet ederler 
 

- Başkaları ile dalga geçme, şaka yapma, iğneleme ve küçük düşürme gibi tavırları vardır
 

- Kendileri ve başkalarına karşı sürekli yalan söyleme özellikleri vardır
 

- Olayları kendi çıkarları için çarpıtır ve değiştirirler
 

- Dedikodu yaparlar
 

- Önyargılıdırlar
 

- Zorunlu olmadıkları sürece başkalarına yardım etmek istemezler

 

Kibirli insanlar kategoriktir. İnsanları genellikle maddi ve eğitimsel statüsüne bakarak sınıflandırdığı ve ona göre ilişki kurma ya da kurmama seçimi yaptığı için çoğunlukla yalnızdır. Sınırlı sayıda arkadaşa sahip olduğundan dolayı son derece yüzeysel bir paylaşım içinde sığ bir yaşam sürer. Bir süre sonra sınırlı ve tekdüze uyarıcı girdisine bağlı olarak zihinsel olarak sıkıntılar yaşamaya başlarlar. Uzun süre devam eden içine kapanma sürecinde olaylar ve kişilerle ile ilgili konular kronik bir hal almaya başlar. Zaman içerisinde toplumda kendisine karşı oluşan tavırlar ve dışlanma sonucunda depresyon ve daha ağır psikolojik rahatsızlıklar yaşaması mümkündür.

Kibirli olma sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. 
 

Kibirli olma sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

9 Kasım 2017


Yusuf FIRAT

 

bottom of page