top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-36

 

Mutsuzluk duygunuzdan kurtulun:

 

Mutsuzluk, insanın kendini huzursuz, umutsuz, ve karamsar hissetme halidir. Mutsuzluk, sürekli üzgün olmak, ümitlerinin ve yaşama sevincinin azalması, etrafta olup bitene karşı ilgisiz olma halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı zaman ortaya çıkar. İnsanlar duygusal varlıklardır. Kimi olaylara karşı güçlü olabilmekteyken, kimi olayların karşısında aciz kalmaktadır. Kimi zaman basit olabilmekteyken bazen de çok karmaşık olabilmektedir. Çevresinde olup biten karmaşıklıkla, çatışmalarla yaşarken, bu çatışmaların içerisinden zarar görmeden çıkabilecek kadar da güçlü bir varlıktır. Mutsuzluk ise insanın iradesi zayıflatan ve karşılaştığı sorunlar karşısında pes etmesine neden olan duygusal bir çöküntü halidir.

 

İnsanların sürekli mutsuzluk yaşamalarının olası nedenleri arasında çocukluktan taşınan güvensiz ilişki kurma biçimleri ve düşük özgüvendir. Aşırı kuralcı ve beklentilerin yüksek olduğu, katı bir aile ortamında büyüyen çocuklar, yaşamlarının ileri dönemlerinde geçmişte edindikleri olumsuz tecrübeler sonucunda mutsuzluk yaşayabilmektedirler. Geçmişte kapanmayan olayların, yaratmış olduğu suçluluk ve pişmanlık duygularında mutsuzluk yaratmaları mümkündür. Bununla birlikte hayatımızda karşımıza çıkan büyük olaylarda bizim mutsuz olmamıza neden olurlar. Sevdiklerimizin ihanetleri, mutsuz giden bir evlilik, planlanan işlerin başarısızlıkla sonuçlanması, sevdiklerimizi kaybetmemiz, büyük maddi kayıplar, yakınlarımızın veya kendimizin sağlık sorunları gibi olaylarda bizim mutsuz olmamıza neden olur. Mutsuzluk bir süre sonra alışkanlığa dönüşebilir. Kişi zaman içerisinde ne yaşarsa yaşasın, farkında olmadan davranışlarıyla olayları tekrar mutsuzluk durumuna çevirebilir. Mutsuz insanlar, mutsuzluk durumunu gerçekçi olmakla savunabilirler. Bu insanlara göre gerçekçi davranmak ancak negatif düşünceye odaklanmakla mümkündür. Çünkü pozitif bir düşünceye odaklanmak, bir takım şeylerin gözden kaçmasına neden olabilir ya da hayal kırıklığı yaşanmasına yol açabilir. Dolayısıyla bu kişiler hayal kırıklığı yaşamaktansa, mutsuz kalmayı tercih ederler.

 

Mutsuz insanlar, bir zorlukla karşılaştıklarında kendilerini kurban olarak görürler ve içinde bulundukları toplumu, onları mutsuz etmekle suçlarlar. Bu nedenle, sorunlara yapıcı olarak yaklaşmazlar ve sorunlar büyümeye devam eder. Mutsuz olan insanlar tanıştıkları kişilerin güvenilmez olduklarını düşünürler. Bu yüzden onlarla yakın ilişki kurmaktan çekinirler. Yaşama açılan kapıları yavaş yavaş kapatarak gittikçe yalnızlaşırlar ve mutsuzlukları kronikleşir. Sağlıklı ve mutlu insanlar genellikle çevrelerindeki insanlara güvenir ve onlarla paylaşımda bulunarak sosyalleşirler. Mutsuz kişiler dünyada olan güzel şeyleri görmek yerine, sürekli olarak kötü olayları gündemlerinde tutarlar. Bu yüzden de içinde bulundukları korku halini gün geçtikçe olumsuz düşüncelerle büyütürler. Kendileriyle ilgili düşüncelerinde de olumsuz olan bu kişiler kendilerini başkalarıyla kıyaslarlar. Bundan dolayı başkalarını kıskanırlar ve kendilerinin sahip olması gerekene başkalarının sahip olduğuna inanırlar. Her şeyi kontrol etmek için sürekli bir uğraş verirler. Mutlu olmanın yolunun her şeyi kontrol etmek olduğuna inandıkları için zamanla kontrol manyağı olurlar. Sürekli negatif bir düşünce tarzını benimsedikleri için korkuları ve endişeleri onları mutsuzluğa sürükler. Gelecek için sürekli endişe duyarlar ve bundan dolayı stres yaşarlar. Hayatlarının hiçbir döneminde şansın kendilerine gülmediğini düşünürler. Sürekli bir şikayet, ağlama, sızlanma ve dedikodu yapma halindedirler. Geleceğe dair kurmuş oldukları hayaller tamamen olumsuz düşünceleri içerir.

 

Tüm saydığımız örneklerde mutsuzluğun bir işlevi olduğunu görmemiz gerekir. Bir amaca hizmet eden mutsuzluk, fark edilip ortadan kaldırılmadıkça yerine olumlu bir başka duygunun gelmesi mümkün değildir. Geçmişin yıkıcı ve travmatik anılarıyla yüzleşmek ve bugünün zorluklarıyla mücadele etmek için mutsuz olmaktan başka yöntemlerde olduğunu anlamak gerekir. Bizi mutlu ettiğine inandığımız her ne varsa, ona yakın durmalı hayatımızda olan olumsuzluklardan uzaklaşmalıyız. Mutlu olan tüm insanların yaptığı gibi “ anı “ yaşamak ve o an içerisinde olup bitenle ilgilenmeliyiz. Geleceğe dair kurduğumuz hayallerde her şeyin yolunda gideceğine olan inancımızı güçlendirmeliyiz. Pozitif düşünce ve pozitif eylem hayatımızın önemli yaşam tarzlarından biri olmalıdır.

 

Mutsuz hissetme sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. 
 

Mutsuz hissetme sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

7 Kasım 2017
 

Yusuf FIRAT

bottom of page