top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-33

 

Eleştiriler açık olun:

 

Eleştiri, bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru veya yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit etme durumudur.

 

Genelde birçok kişi eleştirildiği zaman yoğun bir saldırı duygusu yaşar ve hemen savunmaya geçer. Eleştiriye açık olmayan kişiler; genelde zayıf yönleri fazla olan kişilerdir. Eleştirileri inkar etmek, kişiliğinde oluşabilecek bir takım eksikliklerin üstünü örtmek anlamına gelir. Bu da kişisel gelişimin güçlenmesini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Eleştirileri kabullenmek özellikle sosyal ortamlarda insanların en zorlandığı durumların başında gelmektedir. Bize yapılan eleştiriler üzerimizde kötü etkiler yaratır. Yargılayıcı küçümseyici, sübjektif ve kişilerin morallerini bozucu tarzda yapılan eleştirilerde oldukça yıpratıcıdır.
 

Eleştiriye açık olmayan insanların özellikleri; özgüven eksikliği ve olayları kişiselleştirme eğilimi yüksektir. Nasıl hareket edeceklerini net olarak bilemedikleri için kararsızlardır. Yaptıklarını beğenme sorunları oldukları için başkalarının da beğenmeyeceğini düşünürler. Bundan dolayı eleştiri alma korkusu yaşarlar ve harekete geçmek istemezler. İçten içe mükemmel olmak için çabalarlar ancak bu çabaları düşünceden öteye geçmez. Gerek iş hayatlarında, gerek özel hayatlarında karar verme işini karşılarındakine bırakırlar. İnisiyatif almaktan korkarlar. Yöneticilik gibi pozisyondan ziyade eleman olmayı tercih ederler. Eleştirilmekten korktukları için sürekli başkalarının onayını alma ihtiyacı hissederler. Yaptıkları her işten sonra bir onay alma, övülme beklentisi yaşarlar. Bu beklentileri karşılanmadı zaman mutsuzlaşırlar. Olayları kişiselleştirdikleri için konuyu yanlış anlamaya meyillidirler. Bundan dolayı da sürekli üzülür ve kendilerini mutsuz ederler. Yapılan eleştirilere takılı kalma huyları vardır. Sürekli aynı konu etrafında düşündüklerinden paranoya ya varan düşüncelere sahiptirler. İlişkilerinde sağlıksızdırlar. En küçük eleştiri durumda dahi savunma ve kendini koruma içgüdüsüyle karşılık verirler. Gerekli değerlendirme yapabilme için konuyu zamana yayma özellikleri olmadığından, daha sonra pişman olma ve karşısındaki kişilerle ilişkilerinde sorunlar yaşar. Ayrıca fiziksel görünüşleri ile ilgili sorunları vardır. Eleştirilere açık olmamak aşağılık kompleksinin en açık belirtilerinden birisidir. Dinlememek ve ön yargılı bir şekilde karşı tarafı susturma eğilimi göstermek, eleştirilere açık olmadığımızı ve tahammül edemediğimizi gösterir. Eleştirilmek demek aynı zamanda onaylanmamak, kabul görmemek anlamına gelir. Eleştirilere kimi zaman hemen tepki verebiliyoruz. Eleştiri yapanla aramıza bir sınır koyuyor, alınıp kırılıyoruz. Bütün bunların sebebi de eleştiriyi kişisel olarak algılamaktan kaynaklanır. Eleştiriyi doğrudan kişiliğimize yönelik bir tehdit olarak algılarız.

 

Eleştiriye açık olmak demek elbette herkesin hakkımızdaki olumsuz yorumlarını kabul etmek ya da hoş görmek demek değildir. Arada çok ince bir çizgi vardır.
 

Eleştiri, zarifçe yapıldığında karşımızdaki kişiyle köprü kurmamızı sağlar. İnsanların birbirine yakınlaşmasını ve birbirini anlamasına yardımcı olur. Yapılan eleştiride karşımızdaki kişi eleştirildiğini bilmeli, hem de söylenen sözleri benimseyebilmelidir. Karşımızdaki kişileri kırmadan, incitmeden eleştiri yapmalıyız. Bazı kişiler eleştiri yapayım derken, karşısındaki kişinin duygularının incineceğini dikkate almaz, bazı kişilerde karşısındaki kişilerin duygularını incitmemek için eleştiri yapmaktan, eksikleri söylemekten kaçınır. Kaliteli bir eleştiri yapabilmek ve eleştirilere karşı anlayışlı olmak için eğitimin çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Kişiyi en fazla geliştiren tutumlardan biriside eleştirileri dikkate alarak yanlışları düzeltme tutumu göstermektir. Karşımızdaki insanın kim olduğu elbette ki önemli fakat, eleştirilere saygı göstermek bizim olgunluğumuzu ve kendimize güvenimizi gösterir. Kişilik yapımıza zarar verecek olan insanlarla aynı ortamda olmaksızın, statümüzün aynı olduğu insanlar tarafından gelen ve bizi geliştirdiğine inandığımız eleştirilere her zaman açık olmak, bizi bulunduğumuz konumdan daha yüksek bir duruma taşır.

 

Eleştirilere açık olmama sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.

 

Eleştirilere açık olmama sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

2 Kasım 2017


Yusuf FIRAT
 

bottom of page