top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-32

 

Başarısızlık korkunuzu yenin:

 

Başarısızlık korkusu, kişinin bir şeyi hayata geçirmek adına istek duymasına rağmen, o kişiyi bu istediği harekete geçmekten alıkoyan negatif bir duygudur. Zamanla oluşan başarısızlıklar karşısında bir şeyleri başarma isteğini günden güne kaybetmesi sonucu bir noktadan sonra bazı konularda başarısız olacağına karşı geliştirdiği bir ruh ve korku hali durumudur. Giderek daha çok insan, başarılı olamamaktan ya da kendi alanlarında en üst seviyeye çıkamamaktan korkmaktadır. Özellikle çocukluk yıllarında ebeveynleri tarafından pek desteklenmeyen, sık sık eleştirilen kişilerde sıkça rastlanan başarısızlık korkusu genelde bu tarz travmatik nedenlere dayanmaktadır. Ya da narsist bir tarafınız olabilir ve haliyle kendi kendinizden beklentiniz çok yüksektir. Başarısızlık korkusu genelde insanları risk almaktan kaçınmaya yöneltir ve çoğu kez bu kişiler kendi becerilerimim sınırlarını öğrenmek istemeyi bile reddederler. Belli bir rahat ve korumaya kavuşmak için gerekli asgari şeyleri yapmakla yetinirler. İnsanların öncelikli ihtiyaçlarından birisi elimizdekileri koruyup kollamak amaçlı olan güvenlik içgüdümüzdür. Fakat kimi zaman bu güvenlik duygusu bizim yanılmamıza sebep olabilir. Seçimlerimizi sınırlayabilir ve dolayısıyla eylemlerimize kısıtlama getirebilir. Başarısızlık korkusunun temelindeki sebeplerden en önemlisi amaç eksikliğidir. Kesin bir amacı olmayanlar için herhangi bir başarı söz konusu değildir. Hayatta ilerlemeyi istemeyen ve ilgisiz olan kişilerde ki hırs eksikliği de en önemli etkenlerden biridir. Eğitim eksikliği konular hakkında detaylara inememek başarısız olma korkumuzu tetikleyebilir. Disiplin eksikliği, kendi kendini kontrol altına alma konusunda sorunu olan kişilerde başarısız olma korkusu da vardır. Doğru zamanı bekleme davranışı olarak da kullanılan ertele, üşenme ve vazgeçme davranışların temelinde, mümkün olduğunca sorumluluktan kaçınma ve bundan dolayı başarısız olma riskinden kurtulma amacı vardır. Olaylara başlangıç yaptıktan sonra ısrarcı, azimli olmama ve geçmişte yarım işler bırakma gibi alışkanlıklarda başarısızlık korkusunu tetikler. Kontrolsüz arzular ve hırslar dengeli bir plan kurgulama ve uygulama yapmamıza engel olabilir. Bu tarz arzu ve hırslarımızı kontrol altına alamadığımızda oluşan kötü tecrübeler zamanla başarısızlık korkusu yaşamamıza neden olabilir. Aşırı tedbirli olmak sürekli riskleri ortadan kaldırmaya çalışmak kişi üzerinde negatif bir bakış açısı oluşturabilir. Bu bakış açısı nedeniyle oluşan güvensizlik hissi zaman içerisinde başarısızlık korkusuna dönüşebilir. Batıl inanç ve önyargılar bizim gelecek ile ilgili düşüncelerimizin olumsuz ve korku verici olmasına neden olabilir. Ayrıca başarısızlık korkusunu aktif etmesi de mümkündür.

 

Tüm korkuların kaynağında belirsizlik olgusu vardır. İnsanın esas korktuğu onu bekleyen olumsuz durumlar değil, bu durumlar hakkında bir öngörüde bulunamamaktır. Başarı ve başarısızlık arasındaki fark sadece yetenek ya da düşünceler değildir. Aynı zamanda kendi düşüncelerine inanmak, hesapladığımız riskleri alama isteği ve bu düşünceleri eyleme geçirebilme cesaretidir. Başarısızlık korkusunu büyütmesinde hayal gücümüzde etkin bir rolü vardır.

Başarısızlık korkusu sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.

 

Başarısızlık korkusu sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

31 Ekim 2019


Yusuf FIRAT

bottom of page