top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı

 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-31

 

Öfkenizi kontrol altında tutun:

 

Öfke ya da kızgınlık, canlıların algıladıkları bir tehdit veya hakaret karşısında sergiledikleri düşmanlık duygusudur. Öfke ve kızgınlığın amacı insanların kendilerine tehdit olarak algıladıkları davranışı durdurma çabasıdır. Buna rağmen öfkeli insanlar olayları tarafsız bir şekilde değerlendirme ve davranışlarını kontrol etme yeteneklerini kaybederler. O yüzden de öfke genellikle sorunların çözümünü kolaylaştırmak yerine daha da zorlaşmasına neden olur. Öfke vücutta bir takım fiziksel değişikliklere neden olur. Tansiyon ve nabız yükselir, vücuttaki adrenalin ve norarenalin düzeylerinde artma gözlenir. Öfke kontrolü ele almak amacına odaklanmış bir duygudur. Tamamen sağlıklı insan tarafından yaşanan bir duygu olan öfke, herkesin yaşayabileceği bir durumdur. İnsanlar aşağılandığı, hatalarının yüzlerine vurulduğu, kırıldığı ya da haksızlığa uğradığı zamanlarda görülen bir duygudur. Bu duygu iyi veya kötü olabilir. Eğer kontrolü ele alabilirsek, yaşamda pozitif bir anlam taşıyabilir. Haksızlıklar karşısında savaşmaya, ayakta kalmaya ve yaşamda değişiklik yapma zamanı geldiğini anlamaya yardımcı olur. Öfke sonunda şiddete başvurmamak gerekir. Öfke anında nasıl davranılacağı sadece kişiye bağlıdır. Burada önemli olan nasıl hissedildiği değil, nasıl tepki verildiğidir.
 

Nedeni geçmişteki olumsuz yaşantılara, travmalara, bilinçdışı çatışmalara dayanan, derinde hissedilen öfkeye neden olan ikincil duygulardaki değişimlerdir. Öfkelenen kimsenin hakkı yeniyor, gereksinimleri ve istekleri karşılanmıyor, içinde bulunduğu bir ilişki uğruna değer ve inançlarından ödün veriyor ya da gelişme ve yeteneklerini ortaya koyma şansı elinden alınıyorsa bu duygunun yaşanması normaldir. Öfke iki temel nedenle ortaya çıkabilir. Bu nedenlerden birincisi kişinin kendisinden, ikincisi ise karşısındaki kişilerin onda oluşturduğu duygulardan kaynaklanabilir. Öfke, ister kişinin kendisiyle ilgili ister karşısındakiyle ilgili bir nedenden kaynaklansın, özenle üzerinde durulup çözümlenmesi gereken bir duygudur. Öfke yüzeyde ve görünen bir duygudur. Fakat bilinçaltında kalan kök kısmı çok geniştir ve öfkenin ortaya çıkmasına sebep olan pek çok duygu da burada gizlidir. Bu gizli kalan duygulara temel duygular denir. Temel duygular ise kıskançlık, üzüntü, merak, yalnızlık, itilmişlik, kaygı, hayal kırıklığı, haksızlık, anlaşılamamak ve sıkıntı gibi duygulardır. Gereksinimlerin hiçbir zaman ve hiçbir koşulda karşılanamadığında öfke yaşamak kaçınılmazdır. Kırılan gurur, gerçekte yersiz olan beklentiler ve zihinde yaratılan düşmanca düşünceler öfkeye yol açar. Zaman zaman kendi kusurlarımızı örterek, başkalarını suçlarken ya da diğer duygularımızı gizlemek, yok etmek için öfkeyi bir araç olarak kullanırız. Öfke kontrolünü yitirmeye başladığımızda, genellikle saldırgan bir eylem niteliğine bürünür. Burada amaç, öfke duyulan kişiye zarar vermektir. Saldırgan nitelik taşıyan eylemler tehdit etmek, hakaret etmek ve iğnelemek gibi sözel ya da kavga etmek gibi fiziksel biçimlerde olabilir.

 

Öfke problemi günümüzde çok önemli bir sorun haline gelmiştir. İnsan hayatını tehlikeye sokar, ilişkileri düzensizleştirir, iş ve ailevi sorunlara yol açar, diğer kişileri rahatsız eder. Bu tür bir öfkeye sahip olan kişiler genelde çok gergin ve mutsuzdurlar. Patlamaya hazır bir volkan gibidirler. Bu öfke doğru şekilde deşarj edilmediğinde farklı psikosomatik rahatsızlıklar, davranış bozuklukları gibi belirtilerle insanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Sürekli baş ve kas ağrısı, madde bağımlılığı, huzursuzluk, acelecilik, saldırganlık, depresyon, alkolizm gibi problemlerin oluşmasına neden olabilir. Uzun vadede kalıcı psikolojik sorunlara yol açabilir.

 

Öfke sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.

Öfke sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

30 Ekim 2017


Yusuf FIRAT

bottom of page