top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-22

 

İntikam duygusundan kurtulun:
 

İntikam, kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve eylemidir. İntikam mantıksız bir duygudur. Çünkü birine kayıp yaşatmak bizim geçmişte yaşadığımız zararı geri getirmez. Erdemli bir davranış değildir, çünkü intikam alanı, geçmişte yaşadığı haksızlığı bu sefer yaşatan konuma düşürür. İntikam alan ders verme amacı güdüyor olsa da, sonuç olarak kendisine yapılan ve hoşlanmadığı hareketlerin aynısını yapan durumuna gelir. İntikam alma duygusunu kontrol altına alamazsak, kan davası türü sonu gelmeyen döngülere dönüşür. Çünkü intikam alan adaletin yerine gelmesi için her zaman kendisine yapılan kötülükten daha fazlasını yapmak ister ve bu da karşı tarafa yeniden intikam alma hırsı ve arzusu uyandırır. İntikam bir güç göstergesi değil, ahlaki olarak yenilgiyi kabul etmek ve zayıflık göstergesidir.
 

İntikam alma yöntemleri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı kişiler, değerli eşyaları bozmak, kırmak veya kullanılmaz hale getirmek suretiyle intikam alabilirler. Bu tarz intikam alma genellikle aile içi veya çok yakın akrabalar arasında görülür. Hayatı zorlaştırmak suretiyle intikam alma durumları ise, eşyaları saklamak, kişinin sevdiği eşyaları başkalarına vermek gibi davranışlardır. Evliliklerde görülen intikam alma eylemlerin de genellikle toplum içinde ifşa etmek, kişiye özel resim, video kayıt veya mesajları sosyal medyada paylaşmak olarak da gerçekleştirilmektedir. Bu seviye ye gelmiş olan hareketler karşılıklı olarak kişilere zarar vermeye başlamıştır. Çok dikkatli olmak gereklidir, çünkü bu noktadan sonra hukuki süreçlerin başlaması söz konusudur. Eğlence veya sosyal ortamlara girmek buralardan mesaj, resim vb. iletiler göndererek, çok mutlu olduğunu göstermek suretiyle de intikam alınır. Pasif olarak tavır takınmak, zor duruma düşmesi, yardım istemesi ve sizin de bu fırsatı intikamınızı alma duygunuzu tatmin etme için kullanmanız da olasıdır.
 

Ne zaman neyle karşılaşacağımız belli değildir. En yakınımızdaki insandan bile kazık yiyebiliriz. Sevdiklerimiz bizi tahmin edeceğimizden fazla üzebilir. Böyle durumlarda zihnimiz hissettiğimiz üzüntü ve acıdan kurtulmak için planlar yapar ve olumsuz duyguların yarattığı zehirlenme bizi intikam duygusuna sürükler. İntikam duygusu düşüncelerin en zararlı olanlarından birisidir. Zihnimiz konuyla ilgili olarak sürekli çalışır ve bu bizim enerjimizi tüketir. İnsan zihni karşımızdaki kişinin davranışlarını hızlıca yargılamak ve sonuçlandırmak ister. Bu yargılama olumsuz ise davranışlarımız ve tavırlarımızda olumsuz etkiler oluşturur. Oluşan olayların yarattığı etkilerin uzun sürmesi ve bizi baskı altına alması bizimde tepki verme isteğimizi tetikleyebilir. Verdiğimiz tepkilerde aşırıya kaçmadığımız sürece herhangi bir sorun yoktur. 
İntikam duygusunu geride bırakmak için zihnimizi rahatlatmalı, canımızı yakan kişiyi değil, kişinin bize yaptığı kötülüğü affetmeli ve olumsuz duygulardan zihnimizi kurtarmalıyız. Geleceği tasarlamak beynimiz için kolay değildir. Çünkü zihnimiz elinde var olan bilgileri kullanır. Gelecek hakkında bilgi sahibi olmadığı için gelecek hakkında düşünürken geçmişten gelen bilgileri kullanır. Geçmişteki hatalarımız, geçmişteki yanlış kararlarımız veya geçmişteki doğru kararlarımız her an aktifleşmeyi bekleyen hatıralardır. Gelecek hakkında düşünürken geçmişin kötü hatıralarından birisi zihnimizi zehirleyebilir ve gelecek hakkında düşüncelerimiz anında olumsuza dönüşür. İntikam duygusu gelecekle ilgili planlarımıza zarar verebilecek en kötü duygulardan birisidir. Bu sebeple intikam duygusundan vazgeçip gelecek yaşamımızda daha huzurlu, rahat ve mutlu olabiliriz.

 

İntikam alma sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.

İntikam alma sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

17 Ekim 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page