top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-20

 

Bencillikten kurtulun:
 

Bencillik, bir kişinin kendi istekleri doğrultusunda, yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesten üstün tutmasıdır. Bu durum kişinin kendi çıkarlarının ne olduğunu düşünmesi ve buna uygun hedefleri bulması gerekir. Bencillik daima ve sadece ben ideolojisi olarak kabul edilmelidir. Genel olarak bencil kişiler kendi çıkarına en uygun olan şeyin akıl olduğunu, akla uygun olmayan gerçeklerle çelişen isteklerin kendine zararlı ve yıkıcı olduğunu bilir. Söyledikleri her şeyi kesin doğrulara dayandırırlar. İstatistiki bilgi, aritmetik işlemler, yapılan araştırma sonuçları gibi argümanları kullanırlar. Ayrıca tüm davranışlarını ahlaksal, dinsel ya da toplumsal değerlerle desteklerler. Kendilerince kutsal davalara hizmet ettikleri görüntüsü verirler. Bu görüntüler aklınızı karıştırabilir. Böyle insanlardan yardım isteyeceğimiz zaman onların minnet duygularına hitap etmek zorunda kalabiliriz. Ardından size yardım edemeyeceklerini kibarca belirttiklerinde ya da siz vazgeçinceye kadar yardımı ertelediklerinde hayal kırıklığına uğrarsınız. Bu davranışın nedeni bencil kişilerin bu işten her hangi bir çıkarlarının olmamasıdır. Bencil insanlar kendi çıkarlarına uymadığı sürece hiçbir yardımda bulunmazlar.
 

Bencil insanlar, siz onun istemediği bir şeyi yaptığınızda bunu sorgular. Gereksizliğini vurgular. Ama aynı olayı kendisi yaptığında, işin içine mantık koyar, duygu ekler, önemini arttırmak için ahlaki, dini, toplumsal değerleri kullanır. Öfkeli ve inatçıdırlar. İçten özür dilemezler, riyakârca davranırlar. Bulundukları ortamda ön planda değilseler sıkılırlar ve uzaklaşmak isterler. Kendinden üstün gördükleri insanlara boyun eğer, saygılı ve mesafeli davranırlar. Buna karşın insanları kontrol altına aldıklarında aşağılayıcı ve değersiz davranırlar. Genelde ailesine, eşine karşı agresif ve serttirler. İstekleri konusunda ısrarcıdırlar ve sürekli beklenti içindedirler. Kendi istekleri ve arzuları her şeyden daha önemli ve temel ihtiyaçmış gibi davranırlar. 
 

Bencil insanlarla yaşamak çok zor olmasına rağmen, bu kişilerle belli kurallar altında normal ilişki kurmak mümkün olabilir. Bu nedenle böyle bir durum yaşamak zorundaysanız, sınırlarınızı ve aranızdaki mesafeyi net olarak belirtmeli ve bunları esnetmeye çalıştığı her olayda açıkça karşı koymalısınız. Israrcı olduğu konularda, size karşı zedeleyici ve üzücü tavırlar takındığında, yapmakta olduğu hareketlerin sizde oluşturduğu duyguları, net olarak bencil kişiye aktarmalı ve sonuçların istenmeyen etkileri olabileceğini söylemelisiniz. Sizi anlamadığı her konuda empati kurması için duygu transferi yapmalı ve olayı değişik boyutlarla görmesini sağlamalısınız. Bu ilişkiden almanız gerekenlerden vazgeçmemelisiniz. Yeri geldiğinde taleplerinizi ve beklentilerinizi ifade edin. Sonuçta siz o ilişkiden beslenmiyorsanız, kullanılıyorsunuzdur. Hatalı olduğunda özür dilemesi için gereken tavrı gösterin. Bencil insanlar, bilgi ve empati eksikliği yaşarlar. Bu nedenle iletişimde en çok bunu öğretmek ve farkına varmasını sağlamak gerekir. Bencil insanlar evlilikleri, ortaklıkları, dostluk ve arkadaşlıklarını yıpratırlar.

 

Genel olarak bakıldığında bencil biri ile yaşamak zor olsa da sınırları belirtiğinizde, kendinizi gerektiği gibi ifade ettiğinizde ve ilişkinin karşılıklı olmak zorunda olduğunu ona yansıttığınızda ilişkinin yürümesi mümkündür. Bunun için sıkıntıları ve mutlulukları paylaşmayı öğretmeliyiz.
 

Bencillik sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.

 

Bencillik sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

15 Ekim 2017
 

Yusuf FIRAT

bottom of page