top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon 


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-19

 

Batıl inançlarınızdan kurtulun:
 

Batıl inanç, mantıksal bir temele dayanmayan inanç ve davranışlara denir. Gerçekte bir sonucu olmayan, tepkisi kanıtlanamayan davranışlarda bulunmak, sözler söylemek, veya inançlara inanmaktır. Batıl inançlar insanın bilinmeyen karşısında duyduğu kaygı, gerilim ve güvensizlikten kaynaklanır. Eski çağlarda şimdi batıl dediğimiz inançlar gündelik yaşamın bir parçasıydı. Bilimsel bilginin olmadığı ve yaşama dair kuşaktan kuşağa aktarılan bilginin de henüz eksik ve yetersiz olduğu ilk çağlarda batıl inançlar insanın doğadaki ve toplumsal yaşamdaki değişimleri, belirsizlikleri, ve tehlikelerle dolu olan yaşamı anlama, yorumlama ve kendi yaşamını kontrol etme, düzenleme gereksinimini karşılıyordu. İnsan toplumsal bir canlı olduğundan düşünce ve davranışlarında çevrenin kaçınılmaz bir etkisi vardır. İnsanın doğuştan var olan temel biyolojik refleksleri dışında nerdeyse tüm tavır ve davranışları sonradan, içinde bulunduğu çevreyle etkileşimde öğrenilir. Batıl inançlar sorgulamadan, doğruluğu sınanmadan duyulduğu öğretildiği şekliyle kabul edilen, doğruluğuna inanılan düşüncelerdir. Bilgi eksikliğinden kaynaklanır, insanın belirsiz durumlar karşısında yaşadığı güvensizlik, korku ve endişe duygularıyla yakın ilişkilidir.
 

Batıl inançlar, insanların kendilerini güven içinde hissetmediklerinde ortaya çıkmaktadır. Bir anlamda kişilerdeki güvenlik ihtiyacını gideren batıl inanç ve davranışlar iki grup halinde oluşurlar. Bunlardan ilki başarısızlıktan kaçınmaya yönelik davranışlardır. Bu tür batıl davranışları gerçekleştirenler, dış etkenlerden gelen olumsuzluklardan kendilerini koruduklarını düşünürler ( nazar boncuğu, çeşitli muska veya obje kullanmak gibi…). Bir diğeri ise, duygusal dünyaya istikrar kazandırmaya yönelik davranışlardır. Bu davranışlarla kişi, yapacağı işlerden olumlu sonuçlar elde edeceği düşüncesiyle kendisine olan güveni artar, kendi yeteneklerinden emin olur, hem zihinsel hem ruhsal bir rahatlığa ulaşır, şüphelerden uzaklaşır ve başına kötü bir şey geleceği hissinden ve olumsuz ruh halinden kurtulur. Batıl inançlar temelsiz inançlardır. Bilinmeyen gizemli ve mantıksız bir korkuya dayanır.
 

İnsanların batıl inançların bir işe yaramadığını görmelerine rağmen, mantıksal bir karşılığı olmadığını bilerek ve isteyerek sürdürmeyi seçiyorlar. Bunun nedeni ise zihinsel olarak kendilerini dengede hissetme, yani kendi kendilerini kandırma istekleridir. İnsanlar, stres, korku, kaygı ve panik durumlarında psikolojik olarak dengede olabilmek adına, mantıksız ve doğru olmayan davranışlarda bulunabilir. Batıl inançlara sahip olan kişiler genellikle önyargılı, baskıcı ve paranoyak davranış sahipleri olarak öne çıkmaktadır. 
 

Örneğin fala bakmak ve fala inanmak, her falda o kişiyi sevmeyen bir düşmanı veya olumsuz bir şey bulunur. Falın, istediklerini duymaya çalışan insanlar için rahatlatıcı bir yanı olduğu gibi, olumsuz düşüncelerden dolayı da paranoyaya sürükleyen bir tarafı da vardır. Fal baktıran kişiler zamanla falda tarif edilen kişiyi veya olayı günlük hayatlarında aramaya, anlamlandırmaya çalışabilirler. Yine çok sık rastlanan büyü ile ilgili batıl inançlarda da insanlar, kendilerine büyü yapıldığı düşüncesi veya telkini ile günlük hayatlarında karşılaştıkları her durumu bu bakış açısıyla yorumlamaya çalışabilirler. Yani kendilerine büyü yapılmış olma ihtimali ile evde, işyerinde veya sık sık gittiği yerlerde muskalar, yazılar veya objeler arayabilirler. Bu batıl inançlar, kişileri zamanla gerçeklerden uzaklaşmasına şüphe, güvensizlik, korku ve stres içerisine girmelerine neden olabilir. Batıl inançlar kontrol edilmez ise zaman içinde insanı depresyona veya paranoya ya sürükleyebilir.
 

Batıl inançlardan kurtulmak için kişinin, batıl inançları hakkında bilgilenmesi ve çözemediği gündelik sorunlarını karşısında baş etme becerileri geliştirmesi gereklidir. Eski çağlarda yaşamda bir fonksiyonu olan, işe yarayan bu tür inanışlar, bugün bilimin açıkladığı gerçeklerle örtüşmediği için boş inanışlar olarak insanın yaşamını kısıtlamakta ve kişinin gerçeklerle, çevresiyle uyumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Batıl inanç sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.

Batıl inanç sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

14 Ekim 2017


Yusuf FIRAT

bottom of page