top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon 


Psikolojik Sendromlar ve Sorunlar – 16
 

Narsisizm ( Kendini Beğenmişlik ) Sorunu:
 

Narsist kendisini fazla beğenen, üstün gören, hep taktir ve ilgi bekleyen, ayrıcalıklı olduğuna inanan, özel muamele bekleyen kişidir.
 

Yunan mitolojisinde Narkissos adıyla sözü edilen, adını narsizme, narkoza, bir çiçek familyasına ( nergisgiller ) ve bir çiçeğe vermiş olan Narsis ( ya da Narkissos ) bir kahramandır.
 

Antik Yunanistan da geçen öykü şöyledir.
Kendine âşık olanlara aldırmayıp, onları karşılıksız bırakan ve çok güzel bir peri kızı olan EKHO, bir gün avlanan bir avcı görür. Narkissos adındaki bu avcı çok yakışıklıdır. Ekho bu genç avcıya ilk görüşte âşık olur. Ancak Narkissos bu sevgiye karşılık vermeyerek, peri kızının yanından uzaklaşır. Ekho bu durum karşısında günden güne eriyerek, kara sevda ile içine kapanarak ölür. Bütün vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise bu kayalara ‘ EKO’ dediğimiz yankılara dönüşür.
Olimpos dağında yaşayan tanrılar bu duruma çok kızar ve Narkissos’u cezalandırmaya karar verirler. Günlerden bir gün av izindeki Narkissos susamış ve bitkin bir şekilde bir nehir kenarına gelir. Buradan su içmek için eğildiğinde, sudan yansıyan kendi yüzü ve vücudunun güzelliğini görür. O da daha önce fark edemediği bu güzellik karşısında adeta büyülenir. Yerinden kalkamaz, kendine aşık olur. O ana dek kimseyi sevmediği kadar, sevmiştir kendi görüntüsünü. O şekilde orada ne su içebilir, ne de yemek yiyebilir, aynı Ekho gibi Narkissos da günden güne erimeye başlar ve orada sadece kendini seyrederek ölür. Öldükten sonra da vücudu Nergis çiçeklerine dönüşür.

 

Narsisizm Kişilik Sorunu belirtileri:
 

- Öz güven sorunları vardır
 

- Kendilerini aşırı derecede sever ve önemserler
 

- Çıkarları için başkalarını kullanmaktan çekinmezler
 

- Yalan söylerler
 

- Kendileri ile ilgili olumsuz şeyleri ret ve inkar ederler
 

- Kıskanç ve hasettirler
 

- Çıkarlarına uymadıkları sürece yardım etmezler
 

- Fedakar değildirler
 

- Aşırı öfkelidirler
 

- Sahip olduklarını abartama ve sergileme arzuları vardır
 

- Sürekli takdir ve övülmek isterler
 

- Empati yapamazlar
 

- Dedikoducudurlar
 

- Aşırı gururlu tavırları vardır
 

- İş birliği yapmak istemezler
 

- Her konuda haklı olduklarını düşünürler
 

- Kendi duygu ve düşüncelerinden daha önemli bir durum olmadığına inanırlar
 

- Sürekli hayal kurarlar
 

- Sürekli başkalarından fedakarlık beklerler
 

- Dikkat çekmek için farklı tavırlarda bulunurlar
 

- Alıngandırlar
 

- Acımasızdırlar
 

- Başkalarını ezmekten çekinmezler
 

Narsisizm kişilik sorunu olan kişiler sürekli olarak ilgi görmek, her konuşmada kendilerinden övgüyle bahsedilmesini isterler. Bu kişiler her zaman en iyiyi, mükemmeli istediklerinden bu uğurda pek çok şeyi göze alabilmektedirler. Toplum içerisinde zirvede gösterilmek, övgüyle bahsedilmek için çoğu zaman kanunları, ahlaki, sosyal , kültürel değerleri ve dini inançları kendi çıkarları için esnetmekten ya da çiğnemekten çekinmezler. Narsisizm rahatsızlığı olan kişiler için para, güç, başarı ve güzellik en başta gelen arzularıdır. Doyumsuz bir yapıda olan bu kişiler her zaman daha fazlası için çalışırlar. 
 

En önemli özelliklerinden biri empati eksikliğidir. Başkalarının duygularını anlamazlar. Empati kuramadıkları için acıma duyguları zayıftır. Acıma gösterseler bile yüzeyseldir. Zaten başkalarını önemsemezler. Başkaları, ancak kendilerini övmek, onaylamak için vardır. Bu yüzden yakın ilişkileri, evlilik ve yakın dostlukları sürdüremezler. Fedakârlığı hep başkalarından beklerler, çünkü onlar uğruna her türlü fedakarlığın yapılacağı insanlardır. Vermezler, sürekli alırlar. Yardım ve sosyal sorumluluk, narsist kişiler için, kendilerini gösterme ve egolarının tatmini amacından daha fazla bir anlam taşımaz. Başkalarının hakkını çiğnemekten çekinmezler. Bütün her şeyi kendi çıkarları için yaparlar. 
 

Sürekli sevilme, övülme, güç, para, güzellik gibi beklentilerinin karşılanmadığı durumlarda, narsist kişiler çok sıklıkla hayal kırıklığı yaşarlar. Bu durum onların depresyona girmelerine sebep olur. Kendileriyle birlikte yakınlarına da bu sorunları yansıtır ve onları da olumsuz duygulara sürüklerler.
 

Buna benzer sendromlara maruz kalmamak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

12 Ekim 2017
 

Yusuf FIRAT

bottom of page