top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı

 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz -14

 

Kaygılarınızdan kurtulun:

 

Kaygı güçlü bir istek ya da dürtünün amacına ulaşamayacak gibi gözüktüğü durumlarda beliren tedirgin edici duygudur.

 

Genel olarak başa çıkılması güç bir durum karşısında kişinin kendisini yetersiz ve eksik hissetmedir. Kargı, gelecekte ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı bedenimiz ve düşüncelerimizdeki değişimdir. Kaygı insanın kendini tehlikelere karşı korunmasını sağlar. Bu tepki normalde tehdit tehlike karşısında savunma ya da saldırı amaçlı bir davranışın oluşması için gereklidir.

 

Kaygı sorunu olan bir insanın başlıca özellikleri:
 

- Gergin ve sinirlidirler
 

- Karamsardırlar
 

- Korku ve endişe içindedirler
 

- Paniktirler
 

- Kontrolü yitirme hissi duyarlar 
 

- Güvensizdirler
 

- Heyecanlıdırlar
 

- Özgüven sorunları vardır
 

- Umutsuzdurlar
 

- Yetersizlik hissi duyarlar
 

- Çekingendirler
 

- Aşırı kontrolcüdürler
 

- Streslidirler
 

- Sürekli negatif düşünürler
 

- Tahammülsüzdürler
 

- Unutkandırlar
 

- Dikkat toplamada sorunludurlar
 

- Objektif düşünme problemleri vardır

 

Sonuç olarak kaygı sorunu olan insanlar, kaygılı olmaya devam ettiği müddetçe, belirsiz korku hali ve sıkıntı yaşayacak, kendi yetersizlik ve çaresizlik duygularına odaklanacaktır. Böylece kişi kendisini bir alarm durumunda ve sanki bir şey olacakmış gibi bir duygu içinde hisseder. Hepimiz zaman zaman kendimizi stres altında ya da kaygılı hissedebiliriz.

 

Denetim dışına çıkıp kaygı çok yoğun ve sürekli olduğunda yani işlevselliğimizi aksattığında, kaygı bozukluğu rahatsızlığı olarak karşımıza çıkabilir.

 

Kaygı sorunlu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.

Kaygı sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.
 

6 Ekim 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page