top of page

 

Yusuf Fırat'la Meditasyon

 

 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz - 12

 

Korkularınızla yüzleşin:

 

Korku canlı varlıkların ( görünen veya görünmeyen ) algıladığı, düşündüğü, imgelediği, tasarladığı tehlike, tehdit dolu durum, kişi, nesne, olay, olgu karşısında gösterdiği doğal, duygulanım durumu, ruhsal bir tepkidir. Gerçek ya da beklenen, olasılığı bulunan bir tehlike karşısında acı, coşku, yüz sararması, ağız kuruması, kalp çarpması ve solunum hızlanması gibi belirtileri olan fizyolojik değişmelerle beliren duygudur. Tüm canlılar için yaşamsal derece önemli olan bir duygudur. Çünkü korku da bütün duygular gibi bize mesaj verir. Karşılaşacağımız tehlikelere karşı bizi uyanık ve hazırlıklı kılar. Kendimizi korumamızı sağlar. Korku duygusu gerçekçi olmaktan çıkmadığı sürece sorun olarak görmek doğru değildir.

Korkan bir insanın başlıca özellikleri:


- Çekingendirler


- Sıkılgandırlar
 

- Utangaç ve içe kapanıktırlar
 

- Kırılgan ve hassastırlar
 

- Endişelidirler
 

- Güvensiz ve şüphecidirler
 

- İçten pazarlıklıdırlar
 

- Kendi sınırlarının dışına çıkamazlar
 

- Sosyal ilişkilerde pasiftirler
 

- Fiziksel ve zihinsel olarak zayıf olduklarına inanırlar
 

- Kendi fikirlerini savunamazlar
 

- Dedikoducudurlar
 

- Kaygılılardır

 

Sonuç olarak korkak insanlar, kaygı, depresyon ve psikosomatik sorun yaşama ihtimali daha yüksektir. Korku endişeyi arttırır, kişiyi paralize eder, istemediği durumları ses çıkarmadan kabul etmesine sebep olur. Depresyon bu değiştirilemeyen, baş eğilen kötü koşuldan çıkamama durumunda hissedilir.

Korkak bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz.

Korkulardan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

2 Ekim 2017
 

Yusuf FIRAT 

bottom of page