top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz – 11

 

Kararsızlık alışkanlığınızı bırakın: Karar verme, bir fikrin veya hareketin mümkün diğer seçenek arasından seçilmesiyle sonuçlanan zihinsel bir işlemdir. Her karar verme işlemi bir hareketle sonuçlansın veya sonuçlanmasın, mutlaka nihai bir seçim ortaya koyar. Karar verme, karar verenin tercih ve değerlerine göre alternatifleri belirlemesi ve onlar arasından seçim yapmasıdır. Karar verme sürecinde seçimler her zaman negatif-pozitif olmayabilir. Negatif-negatif, pozitif-pozitif veya 2 seçenekten fazlada olabilir. Vermiş olduğumuz her karar aynı zamanda bizim üstlenmek zorunda olduğumuz bir sorumluluk doğurur.

 

Kararsız bir insanın başlıca özellikleri: - Özgüven eksikliği - Gelecekten korkma - Sorumluluk almaktan korkma - Bedel ödemekten korkma - Hayır diyememe - Çevreden gelebilecek tepkilerden çekinme - Çekingen ve pasif olma - Mutsuz olma - Utangaçlık - Hata yapma korkusu - Aşırı şüphecilik - Güvensizlik hissetme - Çevresindeki insanların sevgisini kaybetme korkusu - Seçim yapamama - Ayrıntılara fazla takılma - Aşırı kaygı ve korku duyma

 

Sonuç olarak karasızlık yaşayan insanlar, sürekli kararlarının yanlış olabileceği, yanlış yaparsa sonradan pişman olacağı ve sorumluluğu taşıyamayacağı düşüncesiyle meşguldür. Bu durum zamanla stres, üretim kaybı, zaman kaybı, herhangi bir işi bitirememe, insanlarla olan ilişkilerinde sorun yaşama, yoğun bir şekilde içe kapanma ve en önemlisi depresyona yol açabilir. Kararsız bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. Kararsızlık alışkanlığından kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

29 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page