top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

İnsanların İhtiyaçlar Piramidi - 1

 

Bir gün içerisinde kaç saat konuşuyorsun? Karşımızdaki insanlarla iletişim kurmak neden bu kadar zor? Neden birbirimizi anlayamıyoruz? Nasıl oluyor da aynı lisanı konuşup birbirimize bu kadar yabancı kalıyoruz? Empati yapmak kişinin kendini başkalarının yerine koyabilme durumudur. Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak içselleştirmektir.

 

Karşımızdaki insanı anlamak için MASLOW’un ihtiyaçlar hiyerarşisini de bilmemiz gerekir. Maslow’un yapmış olduğu çalışmaya göre, insanların doğuştan gelen bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar en alttan üste kadar, belirli bir hiyerarşiye göre sıralanmıştır. İnsan, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez. Maslow ihtiyaçları şu şekilde kategorize eder.

 

- Fizyolojik ihtiyaçlar: Nefes alma, besin, su, uyku, cinsellik… - Güvenlik ihtiyaçları: Kendinin, ailesinin ve sevdiklerinin güvenliği, iş, kaynak, sağlık, mülkiyet edinmek…

 

- Ait olma, sevgi ve sevecenlik ihtiyaçları: Arkadaşlık, aile, cinsellik, başka insanlar ile iletişim kurma, kabul edilme bir yere ait olma…

 

- Saygınlık ve değer ihtiyaçları: Kendine saygı, güven, başkalarınca benimsenip tanınmak, başarılı ve yeterli olmak…

 

- Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Kişisel tatmin, kişinin potansiyelini ortaya çıkarma, erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma…

 

Kişinin günlük gereksinimleri ağırlıklı olarak hangi gereksinim düzeyindeyse, kişinin gelişmişlik düzeyi de onun isteği ya da seçiminden bağımsız olarak bu gereksinim kategorisine karşılık gelen düzeyde bulunacaktır. Belirli bir kategorideki gereksinimler tam olarak karşılanmadan kişi bir üst düzeydeki kategorinin gereksinimlerini ALGILAYAMAZ. Örnek olarak karnını doyurabilen fakat güvenlik içinde bulunmayan, kendini sürekli olarak olası bir tehdit altında algılayan bir insanın, dünya görüşünü geliştirmek için kitap okumak gibi bir gereksinimi YOKTUR. Yoğun şekilde sağlık sorunları olan bir insanla dünya ekonomisini veya sosyal gelişmişlik düzeyi gibi konuları konuşmak ve bu konuda karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunmak MÜMKÜN değildir.

 

Karşımızdaki insanla iletişim kurmak ve verimli bir bilgi alış verişi olması için aynı seviye ve kategoride olmak ZORUNDAYIZ. Sağlıklı bir iletişim kurmak için aslında yapmamız gereken çok basittir. Karşımızdaki insanın şu an için nasıl bir ihtiyaç düzeyinde olduğunu sormak, sonra aynı soruyu kendimize yöneltmektir. Aldığımız cevaplar birbirine yakın seviyeleri işaret ediyorsa sağlıklı bir iletişim kurmak mümkün olabilir, aksi takdirde yapacağımız konuşma sonunda birbirini anlamayan, kabul etmeyen ve farklı önceliklerinden dolayı engellenmek zorunda kalan bir diyalog olmaktan öteye geçemez.

 

Sonuç olarak içinde bulunduğunuz toplumda ki iletişim kopukluğu, birbirimizi anlamama, tahammül edememe, kabul edememe ve dinlememe sorununun altındaki gerçek İHTİYAÇLAR KATEGORİSİNDEKİ farklılıktır. Bu sorunun çözümü devletin öncelikli amacı olmalıdır. Toplumdaki bireylerinin ihtiyaçlarının ne olduğu tespit edilmeli, acil olarak en alt seviyedeki insanlardan başlamak üzere bu ihtiyaçlar giderilmeli ve kişiler arasında oluşan gelir farklılıkları kapatılmalıdır. İnsanlar arasındaki bu ihtiyaçlar kategorisi sorununu çözmeden sağlıklı, mutlu, huzurlu, birbirini seven bir toplum olmamız MÜMKÜN değildir. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

28 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page