top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz - 8

 

Sizi sınırlayan düşüncelerin dışına çıkın: Yaratıcı düşünme, olmayan bir şeyi hayal edebilme, yeni nesnelerin, süreçlerin ya da kavramların ortaya çıkmasını herkesten farklı yollarla yapabilme, sorunlara yeni çözümler üretebilme, özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünme biçimidir. Yaratıcılık sadece doğuştan gelen bir yetenek değildir. Çeşitli çalışmalarla geliştirilmesi mümkündür. Öncelikle kişinin kendisinde problem çözücü, değişiklik ve farklılık yaratıcı bir düşünme yetisinin olabileceğine inanması gerekir.

 

Yaratıcı düşünme eksikliği olan bir insanın başlıca özellikleri: - Alışkanlıklarına bağlıdırlar - Geçmişle olan bağları çok kuvvetlidir - Geleneksel düşünme biçiminin dışına çıkmak istemezler - Kendilerine güvensizlik duyarlar - Kurallara aşırı derecede uyumludurlar, sorgulamazlar - Hata yapmaktan korkarlar - Eleştirilmekten korkarlar - Değişime karşı direnç gösterirler - Bürokratik hiyerarşiyi savunurlar - Toplumsal değerleri ve kuralları savunurlar, sorgulamazlar - İdeoloji ve inançlarında tutucudurlar.

 

Sonuç olarak yaratıcı düşünme eksikliği olan insanlar, otoriteye saygı, itaat, kalıbın sınırlarının dışına çıkma korkusu, kurallara aşırı uyma, farklı düşünmeme ve farklı davranmanın sakıncalı olacağı bilinci, hata yapma, risk alma korkusu yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörlerden bazılarıdır. Öğrenmenin, gelişmenin ve farkındalıklarımız artmasını engelleyen en önemli sebepler bunlardır. Yaratıcı düşünme eksikliği olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar.

 

Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. Yaratıcı düşünme eksikliğimizden kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

22 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page