top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Psikolojik Sendromlar – 2

 

Kudüs ( Mekke – Roma ) Sendromu: Kudüs sendromu, Kudüs şehrini ziyaret ederek tetiklenen dinsel temalı saplantılı düşünceler, sanrılar veya diğer psikoz benzeri deneyimin varlığını içeren bir zihinsel olay grubudur. Tek bir din veya mezhep için endemik değil, aynı zamanda birçok farklı geçmişe sahip Yahudileri, Hıristiyanları ve Müslümanları etkilemiştir.

 

Kudüs sendromunun bilenen en iyi olayı, önceden dengelenmiş ve herhangi bir psikopatolojik belirtiden yoksun görünen bir kişinin Kudüs’e gelmesinden sonra psikopatlaştığı bir olgudur. Psikoz şiddetli bir dini temayla karakterize edilir ve genellikle birkaç hafta sonra veya bölgeden çıkarıldıktan sonra tamamen düzelmeye başlar. Kudüs sendromunun dini odak noktası en temel özelliğidir. Buna benzer psikolojik problemlerin diğer din merkezli şehirler olan Mekke ve Roma gibi şehirlerde de meydana geldiği görülmüştür.

 

Kudüs ( Mekke – Roma ) sendromun belirtileri: - Kaygı, ajitasyon, sinirlilik ve gerginlik - Dini sanrılar görmek - Gruptan veya ailenden ayrılarak ve Kudüs’ü yalnız başına gezme arzu ve isteği - Temiz ve saf olma isteği: hamam ve duş alma takıntısı, saç, sakal ve tırnak kesme takıntısı - Sürekli beyaz giyme takıntısı - Dini kitaplardan ve ayetlerden yüksek sesle bölümler okumak veya vaaz verme isteği - Kendini mesih veya peygamber olarak görmek - Kudüs’ün büyüsüne kapılarak, aydınlandığına inanma ve insanlara doğru yolu gösterme isteği - Bir dine veya sınıfa mensup olup bulundukları dini ya da sınıfı kurtarma isteği

 

Kudüs ( Mekke – Roma ) sendromunun en önemli nedeni ziyarete gelen turistlerin şehrin mistisizm ve ambiyansından fazlasıyla etkilenmesidir. Kudüs’e ( Mekke ve Roma ) gelmeden önce ruhsal olarak tamamen sağlıklı ve dengeli olan bu kişiler buraya geldikten sonra yavaş yavaş aşırı dindarlığa yönelmesi ile kendini gösteriyor. Hastalar genelde zararsız ancak her türde dini sebepler veya motiflerle ilgili çeşitli takıntılar geliştiriyorlar. Daha çok buraları ziyaret eden turistlerde görülüyor ve kişi kentten ayrıldıktan sonra hiçbir iz bırakmadan iyileşiyor.

 

Buna benzer sendromlara maruz kalmamak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

14 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page