top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz – 7

 

Özgüven eksikliğinden kurtulun: Özgüven, kişinin kendini algılamasında, değerlendirmesinde, kendi özellikleri hakkında yorum yapabilmesinde gerçekçi ve olumlu bir değer yargısına varmasıdır. Kişinin kendisine yönelik olarak iyi, olumlu duygular geliştirmesi sonucu kendini iyi hissetmesidir. Özgüven cesaret, yüreklilik veya kişinin kendine güvenme duygusudur.

 

Özgüven eksikliği olan bir insanın başlıca özellikleri: - Eleştirilere açık olmama - Kendini ve fiziksel görüntüsünü beğenmeme - Aşırı çekingenlik, pasiflik - Kendini çevreden soyutlama, yalnız kalma isteği - Hayır diyememe - Olaylar karşısında başkalarını suçlama - Karar verme zorluğu yaşama - Utanç ve suçluluk hissetme - Kendi hakkında negatif düşünceye sahip olma - Umutsuzluk ve bitkinlik duyguları taşıma - Mutsuz ve huzursuz hissetme - Kendini güvensiz hissetme - Sürekli şüphe duyma - Aşırı derecede uyumlu olma - Aşağılık duygusu hissetme - Rekabetçi ortamlardan uzaklaşma

 

Sonuç olarak özgüven eksikliği olan insanlar, toplum içinde kendisini yetersiz, başarısız ve aşağı bir pozisyonda görebilir. Yaşanılan olumsuz olaylar sonucunda kişi kendisi hakkında negatif bir yargı içerisine de girmiş olabilir. Özgüven eksikliğinin devam etmesi kişinin daha çok içine kapanmasına, zamanla içinde bulunduğu sosyal çevreden kopmasına ve ruhsal olarak sorunlar yaşamasına sebep olabilir. Özgüven eksikliği olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar.

 

Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. Özgüven eksikliğimizden kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

12 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page