top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Acaba Farkındalık ne demektir? … Farkındalık kişinin bulunduğu çevrede olan biten her şeyin ayırdında olması ve en önemlisi kendini tanımasıdır. İnsanlar genellikle kendilerini tanıdıklarını ve bildiklerini zanneder. Aslında dayanıklı, inançlı, disiplinli, fedakar veya arzularının, hırslarının, ihtiraslarının ve egolarının ne kadar tutkulu olduğu gibi daha bir sürü sorunun cevabını da doğru olarak bilemezler.

 

Sınırlarını test etmediğimiz hiçbir şey için net bir sonuç veremeyiz. Farkındalığımızı arttırmak için öncelikle kendi sınırlarımızın neler olduğunu öğrenmemiz gerekir. Bunun için de gözlem yapmak, kitap okumak, aktif bir zihne sahip olmak ve MEDİTASYON yapmak gereklidir. Karşılaştığımız bir olay için neden-nasıl sorularını sorarak incelemek sonrada ne şekilde ve nasıl sorularıyla çözüm üretmeye çalışmak bizim farkındalık düzeyimizin artması için önemlidir.

 

Kendimizle ilgili olarak keşfettiğimiz her özellik çevremizde olan biten olaylar içinde bilgi edinme ve analiz yapabilme fırsatı verir. Farkındalığımız arttıkça olumsuz duygu ve düşüncelerimizi - EGO’larımızı da kontrol altına almamız kolaylaşır. EGO’larımız yıpratıcı etkisinden kendimizi ve çevremizi koruyabilir, uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Acaba EGO ne demektir? … Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

5 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page