top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz – 2. Bölüm:

 

Suçluluk duygusundan uzaklaşın: Suçluluk bir insanın benimsediği kurallara aykırı bir hareket yaptığına inanmasından kaynaklanan bir ruh halidir. Suçluluk duygusu ahlak ve dinle alakalı bir duygudur. Anksiyete ve depresyonun belirtilerinden biri olarak kabul edilir. Suçluluk duygusu yanlış bir hareket yaptığına inanan insanın kendini affedememesinden kaynaklanır. Burada önemli olan, kişinin yanlış yaptığına dair inancıdır.

 

Yanlışın kendine veya başkalarına olumsuz etkisinin olmuş veya olmamış oluşu ya da diğer kişilerin kendisine kırılmış ya da kırılmamış oluşu hiç önemli değildir. Söz konusu yanlış sadece duygu ve düşünce seviyesinde de olabilir. Yapılan yanlış bir hareket için kendinizi suçlarsınız, çünkü kendinizi affedemezsiniz. En önemli sorun ise bu olayları geçmişte bırakıp hayatınıza devam edemezsiniz. Zaman zaman hepimiz kendimizi suçlu hissederiz. Ancak bazı insanlar bu duyguyu daha çok hissederler.

 

Suçluluk duyan bir insanın başlıca özellikleri: - Huzursuzdur - Öz güven sorunu vardır - Mükemmeliyetçidir - Kızgındır - Affetme sorunu vardır - Depresif olma eğilimi vardır - Endişelidir - Daima kontrollü olma sorunun vardır - Gergin ve ürkektir - Alıngandır - Huzursuzdur - Hassastırlar - Sosyal ilişkilerinde sorun yaşarlar - Panik içindedirler İçinde bulunduğumuz toplumun ahlaki, dini, kültürel değerleri suçluluk duygusunun yaşanmasındaki kuralları belirler.

 

Burada dikkat edilmesi gereken durum yapılan hataların önem derecesidir. Eğer yapmış olduğunuz hatalar yasal sonuçlar doğurmuyorsa, o zaman bu hatalarla baş etmek ve çözmek mümkündür. Hepimiz hayatımızın çeşitli dönemlerinde hata yapabiliriz. Hata yapmanın kaçınılmaz olduğunu ve hata yaparak öğrendiğimiz gerçeğini kabul etmek suçluluk duygusunu hafifletebilir. Suçluluk duygusu insana daha dikkatli olma, hassas olma özelliği kazandırır. Ama sürekli olursa özgüven kaybına sebep olur. Depresyona sürükler. Önemli olan gerçekten bir hata yapmış olsak dahi bunu fark etmek ve telafi yolları bulmaktır.

 

Suçluluk duygusu günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. Bugünkü aklım olsaydı dün yaptıklarımı yapmazdım. Ama dün yaptıklarımı yapmasaydım, bugünkü aklım olmazdı.

 

Suçluluk duygusundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

26 Ağustos 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page