top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz – 1. Bölüm:

 

Bağlılıklar ve Bağımlılıktan Kurtulun: Bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa önlenemez istek veya bir başka iradenin tahakkümü altına girme durumu olarak tanımlanır. Psikoloji de bağımlılık bireylerin, kendilerinin ruhsal ve bedensel sağlığına ya da sosyal yaşamına zarar vermesine karşın, belirli bir eylemi yinelemeye yönelik önüne geçilemez bir istek duyma halidir.

 

Bağımlılık çeşitleri: - Alkol bağımlılığı - Sigara bağımlılığı - Uyuşturucu madde bağımlığı - Uçucu madde bağımlığı - Kafein bağımlığı - İnternet bağımlığı - İnsan bağımlığı - Yeme bağımlığı - Seks bağımlığı - Spor bağımlığı - Kumar bağımlığı vs. Eminim ki bu listeye herkes bir şeyler ekleyebilir. Önemli olan listeye bir şeyler eklemek değil bizim bu tarz bir bağlılık ya da bağımlığımız var mı bunu tespit etmektir.

 

Eğer bunlardan bir veya birkaçına sahipsek ve kurtulmak istiyorsak, önce kesin olarak karar vermemiz gerekir. Karar verme aşaması en önemli aşamadır. Bağlılıklarımız veya bağımlılıklarımızın çoğundan kendi irademizle kurtulmak mümkün olabilir. Eğer kendi başımıza kurtulmayı beceremiyorsak profesyonel yardım almalıyız.

 

Bağımlılık çeşitlerinin çoğunda maddi kayıp, aile içi huzursuzluk, sosyal çevreden uzaklaşma, iş hayatında sorunlar, kişisel bakımın azalması ve asosyal bir yaşam gibi olumsuz etkiler vardır. Bağımlılıkla mücadele etmek için bize sıkıntı veren bağımlığın gerçekte hayatımızda olmaması halinde rahatsızlık duyacağımız düşüncesini kesin olarak RET etmek gerekir. Çünkü insan hemen hemen hiç bir bağımlılıkla doğmaz, daha sonradan bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kendisi edinir.

 

Bağımlılıklarımız günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu bağımlılıkları yerine getirmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. Bağlılıklardan ve Bağımlılıklardan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız.

 

Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

25 Ağustos 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page