top of page

 

Thot , zihnine takılan kendisiyle ilgili bir soru sorar:


- "Bende nasıl bir içsel güç gelişim gösterdi ki, beden gözleriyle değil de, gönül gözleriyle görmeye başladım?"

- Toprağın çocuğu! Kelâm sendedir de ondan. Sende bulunup da hareket... eden, gören ve işiten şey Kelâm'ın ta kendisidir. Kutsal Ateş senin içinde gizlidir.

- "Bu herkes için geçerli midir? Yoksa sadece bana mı özgüdür?" diye soran Thot'a Osiris'in cevabı son derece kısa oldu.

- Kutsal Ateş herkesin kalbinde gizlidir. Ancak onu sadece inisiyeler uyandırabilir.
THOT'UN KİTABI'NDAKİ SIRLAR BİLGİSİ

bottom of page