top of page

 

 

ŞİFA NEDİR?

 

Şifanın sözlük anlamı bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulmasıyla hastalıktlaran kurtulmaktır.

 

Şifacılığı genel anlamda ele alırsak hepimizin genellikle hasta olduğumuz zaman başvurduğumuz tedavi edici kişi veya kurumlar vardır. Bu, öncelikle üniversitelerde yetişen resmi hekimler olmalıdır. Daha doğrusu günümüz tıbbı; her yönüyle fizyolojik bir öğrenimle, dıştan içe doğru nüfuz etmeye çalışan bir bilim dalı olarak tedavi etmeye çalışır. Bu konuda az çok hepimizin bir genel kültürü vardır.

 

Şifa, en basit anlamıyla bedenin kendi kendini iyileştirme gücüdür. Şifacılık doğduğumuz andan itibaren hepimizde var olan bir güçtür. Evrendeki tüm canlılar doğal birer şifacıdır. Sizde ruhunuzun bu şifa yönünü harekete geçirerek, geliştirebilirsiniz. Zaten bir şifacının hastayı şifalandırabilmesi, o kişinin iznine bağlıdır. Şifacı sadece sizdeki şifa enerjisinin aktive olması için aracılık eder. Şifa çalışmaları çakraların dengeli hale gelmesini ve yüksek amacımızı anlamamızı sağlar. İlahi yüksek ben farkındalık sahibi kişide, bedeni hızla yeniler ve problemler hızla çözülür.

 

Şifacılık, tedavi ederken öğretme ve öğrenme sanatıdır. Şifa, pozitif enerjiyi devreye sokmaktır. Bu durumda şifacı, hem kendini, hem de hastayı pozitif enerji akımından yararlandırmış olur ve olumsuz etkilerden kendini soyutlar. Olumsuzluğu aşan bir kişi potansiyelini arttırarak dengeye ulaşır. Şifacı olmak için, daha ziyade iç sukunete nasıl kavuşacağımızı ve karşılıksız sevgiyi nasıl geliştirebileceğimizi öğrenmek gerekmektedir.

 

Gerçekte tedaviyi meydana getiren kişi şifacı değil, hastadır. İyileştirici güç bize dışarıdan empoze edilen bir şey değil, içimizde var olan kudrettir. Bir başka deyişle, hasta, kendi kendisini iyileştirebilecek tek kişidir; bir başkası (şifacı) iyileşmenin meydana gelebilmesi için yalnızca bir "aracı" rolü oynar. Şifacı gerçekte var olan şifa enerjisini açığa çıkaran yardımcı kişidir, diyebiliriz.

 

Aslında hiç kimseyi "ŞİFACI" olarak nitelendirmememiz, daha ziyade iyileşmenin gerçekleşmesi için enerjiyi bir başkasına aktararak onun enerjisini güçlendiren bir aracı ya da dönüştürücü olarak görmemiz gerekir. Şifacılar şifa enerjisinin akmasına yardımcı olan kanallardır.

 

Ellerle şifa verme çok eski bir sanattır. Hasta olan veya yaralanmış bir kişi gördük mü doğal bir içgüdüyle ellerimizi ağrıyan veya yaralanan yere koyarız. İnsan dokunuşu şifa veren bir sevgi iletir. Ellerle ve uzaktan şifa enerjisini kullanan birçok sistem mevcuttur. Bunların hepsi tüm evrene nüfuz eden evrensel yaşam gücünden yararlanırlar. Bu enerji birçok isimle bilinir prana, mana, chi, orgon enerjisi, bioenerji, plazma, ilahi nefes, kozmik nabız ,ruach, hayati ateş vs. Bu enerjiyi kullanarak şifa veren birçok da sistem vardır. Kukai, Reiki, Shambala bunlardan bazılarıdır. Reiki, Kukai, Deeksa, Karuna Reiki gibi enerjisel şifa teknikleri: Kişi hasta olmadan önce koruyucu etkiler göstererek bedeni korumaktadır. Hastaya uygulanan seansla, kişinin enerji ve aura sistemi dengelenir.

 

Esin ÖKTEM FIRAT

 

 

bottom of page