top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı


Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-41

 

Kendinizi üstün görmekten vazgeçin:

 

Üstünlük kompleksi, kişinin doğuştan var olan aşağılık kompleksine dayanarak kendini diğer insanlardan daha üstün görme, yüceltme karmaşasıdır. Bu kişiler hep üstün duruma geçme, sahip olma veya kendini kahraman gibi görme davranışları gösterir. Üstünlük eğilimi, sosyal duygu yetersizliği yüzünden başarısızlıkla karşılaşan kişinin, kendini bu duygudan koruma yöntemidir. Bu da az veya çok bir korkaklık şeklinde kendini gösterir. Bu korkaklık çocukluktan beri toplumsal duygudan yoksun olan ve yalnız varlığı, hazları, acıları ile ilgilenen bencil birine dönüşme eğilimini arttırır. İdeal toplumsal duygulardan sapma hali gösteren bu kişiler, topluluk hayatında başarısızlıktan uzak kalmayı bir üstünlük göstergesi olarak sayarlar. Başarısızlık korkusu sürekli işbirliğinden uzaklaştırdığından bu insanlar hayat problemleriyle ilgilenmezler. Bunu, başkaları karşısında kendilerini daha elverişli bir duruma ulaştıran bir ayrıcalık olarak sayarlar. Hiddet, öç alma arzusu, kederlilik, coşmalar, gürültülü gülme alışkanlığı, kaçıcı bakış, konuşmayı dinleme dikkatsizliği, çoğu zaman manasız haller karşısındaki sürekli coşmalar, duygusal aşırılıklar da üstünlük kompleksini doğuran aşağılık duygusunu gösterir.

 

Üstünlük kompleksi olan Kişilerin özellikleri:
 

- Öz güven sorunları vardır
 

- Kendilerini aşırı derecede sever ve önemserler
 

- Çıkarları için başkalarını kullanmaktan çekinmezler
 

- Yalan söylerler
 

- Kendileri ile ilgili olumsuz şeyleri ret ve inkar ederler
 

- Kıskanç ve hasettirler
 

- Çıkarlarına uymadıkları sürece yardım etmezler
 

- Fedakar değildirler
 

- Aşırı öfkelidirler
 

- Sahip olduklarını abartama ve sergileme arzuları vardır
 

- Sürekli takdir ve övülmek isterler
 

- Empati yapamazlar
 

- Dedikoducudurlar
 

- Aşırı gururlu tavırları vardır
 

- İş birliği yapmak istemezler
 

- Her konuda haklı olduklarını düşünürler
 

- Kendi duygu ve düşüncelerinden daha önemli bir durum olmadığına inanırlar
 

- Sürekli hayal kurarlar
 

- Sürekli başkalarından fedakarlık beklerler
 

- Dikkat çekmek için farklı tavırlarda bulunurlar
 

- Alıngandırlar
 

- Acımasızdırlar
 

- Başkalarını ezmekten çekinmezler
 

- Yalnızdırlar
 

- Başarısız olma korkuları yüksektir.

 

Üstünlük kompleksi kişinin kendisi ve başkaları karşısındaki aşırı istekleriyle kendini belli edebilir. Kibirlilik, acayip giyinme, kendini beğenme, taşkınlık, palavracılık, abartma, zalimce davranış, yerme ve dalga geçme eğilimi, önemli kimselerle dost olma, başkalarını kötülemeye elverişli düşünce akımlarına ve önemli düşüncelere fazla düşkünlük şeklinde görülebilir. Yetersiz sosyal duygularına hitap edildiği zaman, bir başarısızlıkla karşılaşmamak için, kurnazlığa başvururlar. Bu gibi durumlarda fazla işleri başkalarına bırakır ve genellikle fazla işleri yapmaları için başkalarını zorlarlar. Tüm başarısızlık durumlarında kendilerini korumak için, başkaları hakkında yalan söylemekten çekinmezler. Bu kişiler her zaman en iyiyi, mükemmeli istediklerinden bu uğurda pek çok şeyi göze alabilirler. Toplum içerisinde zirvede gösterilmek, övgüyle bahsedilmek için çoğu zaman kanunları, ahlaki, sosyal, kültürel değerleri ve dini inançları kendi çıkarları için esnetmekten ya da çiğnemekten çekinmezler. En önemli özelliklerinden biri empati eksikliğidir. Başkalarının duygularını anlamazlar. Empati kuramadıkları için acıma duyguları zayıftır. Acıma gösterseler bile yüzeyseldir. Zaten başkalarını önemsemezler. Başkaları, ancak kendilerini övmek, onaylamak için vardır. Bu yüzden yakın ilişkileri, evlilik ve yakın dostlukları sürdüremezler.
 

Sonuç olarak bu kompleksi yaşayan kişilerin yapması gerekenler; kendisini keşfetmek, yeteneklerinin farkına varmak ve bunları geliştirmek olmalıdır. Herkesin eşit ve insan olduğu bilinciyle hareket etmeli, üstün ya da aşağı olduğu düşüncesiyle toplumdan kopmamalıdır. Bu tarz kompleksler kişilerin kendi başlarına çözebileceği psikolojik durumlardır.

 

Üstünlük kompleksi sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. 
 

Üstünlük kompleksi sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

16 Kasım 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page