top of page

Şamanın Sözü

 

Hayat hareket halinde ve değişkendir. Hayat akışı içinde insanlarda bazı hayatlara girip çıkar. Bu hareketliliğin gereğidir. Bazıları hayatlarımıza sadece değer ve geçerken, bazıları ise deprem gibi yıkıp geçer. Kimi fırtınalar yaratır, kimi iz bırakır. Sen insanların hayatında iz bırakanlardan olmak istiyorsan kendini geliştirmeli, farkındalığını artırmalısın. Ancak bilinçli bir ruh olarak, başkalarının hayatlarına dokunabilir ve iz bırakabilirsin.

 

3 Temmuz 2017

 

Esin ÖKTEM FIRAT

bottom of page