top of page

Şamanın Sözü

 

 

Bir ip nasıl meydana gelir bilir misin? İnce ince lifler bir araya getirilir, sonra onlar bükülerek istenilen kalınlıkta ipler ortaya çıkar. İşte alışkanlıkların bu lifler gibidir. Aynı hareketi her tekrarlayışında bu lifler bir araya gelir ve ne kadar çok bir araya gelirse o kadar sağlamlaşır. Sen tekrarlamaya devam ettikçe artık koparılamayacak kadar sağlamlaşmış olur. Unutma bu alışkanlıkların senin düşüncelerini ve hareketlerini geri dönülmez şekilde bağlar. Alışkanlıkların koparılamayacak kadar sağlamlaşmadan önce onlardan vazgeç yoksa çok geç olacak.

 

2 Kasım 2017 

 

Esin ÖKTEM FIRAT

bottom of page