top of page

Şamanın Sözü

 

Çocukluğundan itibaren her gün sana kendine güven duygusuna ulaşmanızı sağlayacak telkinler verilmiş olsaydı, her işi başaracağın konusunda güven aşılanmış, istek ve kararlılık telkin edilmiş olsaydı, o zaman hangi işleri daha kolaylıkla başarabilir, hangi sorunları yenebilir ya da hangi hedefe ulaşabilirdin? Unutma sana başkalarından daha şanslı gibi görünenler, aslında yalnızca daha iyi program yapmış veya eski olumsuz programlarını silip yerine daha iyi bir şeyler koymayı öğrenmiş olanlardır.

 

16 Aralık 2018

 

Esin ÖKTEM FIRAT

bottom of page