top of page

Şamanın Sözü

 

Tabiata ancak sevgi yoluyla yaklaşırsan ondan karşılık alabilirsin. Her şey birbiriyle kucaklaşmak ister; her şey bir araya gelmek için birbirinden ayırmıştır. Sevgi bütün varlıklar arasındaki uçurumları ortadan kaldırır. Sevgi insanla hayvan arasındaki dil sorununu bile yok eder ve onların birbirlerini anlamalarına aracılık eder. Unutma gerçek sevgi; iyilik gördüğünde artmayan ve kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Karşılık beklemez, karşılık kabul etmez.

 

13 Ağustos 2018

 

Esin ÖKTEM FIRAT

bottom of page