top of page

 

Sahip Olduğumuz Halde Kullanamadığımız Yeteneklerimiz.

 

“Bizim bilmediğimiz bazı sırlara eskilerin vakıf olduklarını kabul etmek zorundayız.” Einstein

 

İster kabul edelim ister kabul etmeyelim bizim şimdi bile bilmediğimiz birçok bilgiye eskiler sahipti. Tarihin geçmiş devirlerine baktıkça eskilerin bu sırlara sahip olduklarını ve bu bilginin bir kısmını güncel hayatlarında kullandıklarını görüyoruz. Eskilerin bilgilerinin bir kısmı yazılı metinlerle bize ulaşırken, bir kısmı da insiyeler yoluyla günümüze kadar gelebilmiştir.

 

Bu bilgilerden bir kısmı; insanın sahip olduğu halde kullanmasını bilemediği yeteneklerinin var olduğu ve bunun öğretilmesiyle ilgidir.

 

Hint Yogasutrası, Aiçvaryalar’dan söz eder. Aiçvarya, bir insanın sahip olduğu halde kullanmasını bilemediği yeteneklerini öğretme bilimidir.

 

Hint Aiçvaryalar’ı yedi bölüm halindedir.

1-Amma: Düşünce gücüyle maddeleri ufaltıp büyütebilmek. Maddeler üzerinde çeşitli etkilerde bulunmak. (Telekinezi)

2-Lghima: Cisimleri hafifletmek ve havada durdurabilmek. (Levitasyon)

3-Prapte: Zaman sınırlarını aşarak, çeşitli yerlere ulaşmak ve düşünce nakli. (Astral Seyahat ve Telepati)

4-Prakamya: İrade yolu ile, gaz, sıvı ve katı cisimler arasından geçebilmek.

5-İçitritva: Maddelerin özelliklerini değiştirme. (Alşimi – Simya)

6-Sohtart: Kendi bedenine ikinci bir ruh sokabilme. (Medyumluk)

7-Atartvaç: Görünmez olabilmek. (Demeteryalizasyon)

 

Günümüzde bu alanlar Parapsikoloji Bilimi’nin kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Esin ÖKTEM FIRAT

bottom of page