top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon

 

Psikolojik Sendromlar – 7

 

Kronik Mutsuzluk Sendromu: Kronik Mutsuzluk Sendromu, insanın kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetme halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı zaman ortaya çıkar. Gelip geçici olaylar nedeniyle kısa süreli olarak da hissedilen bu duygu, olayların üst üste gelmesi ya da mutsuzluğu yaratan sebeplerin ortadan kalkmaması nedeniyle kronikleşebilir. Mutsuzluk hissi insanların günlük yaşamlarını etkileyen ve yaşam kalitelerini önemli ölçüde düşüren bir duygudur.

 

Kronik Mutsuzluk Sendromun belirtileri: - Özgüvenleri düşüktür - Sabit fikir ve inanç sahibidirler - Kendilerini olaylarının kurbanı olarak görürler - Suçluluk ve pişmanlık duygusu taşırlar - Her şeyden şikayet ederler - Öfkeli ve bencildirler - Kendi sorumluluğunu üstlenmede zorluk yaşarlar - Sürekli olumsuzdurlar - İnsanların güvenilmez olduğuna dair inançları sabittir - Olayları doğru / iyi olarak değil yanlış / kötü kriterlerine göre sorgularlar - Negatif enerjileri çok yoğundur ve çevresinde bulunan kişiler tarafından hissedilirler - Kendilerini sürekli başka kişilerle kıyaslarlar - Kıskançtırlar - Gelecek hakkında sürekli endişeli ve karamsardırlar - Mükemmeliyetçi ve kontrolcü bir yapıya sahiptirler - Olayları sürekli negatif yöne doğru abartırlar - Dedikoducudurlar - Karamsardırlar - Huzursuzdurlar - Yalancıdırlar

 

Kronik Mutsuzluk Sendromu yaşayan kişiler, diğer insanlarla sıkıntı ve dertlerini paylaşmadıkları ve içine kapanık oldukları için, tek başlarına mutsuzluklarını yaratan sebepleri ortadan kaldırmakta zorlanırlar. Bu sebepler genellikle 3. şahıslarında müdahil olduğu kronik sorunlardır. - Aile bireylerini, arkadaşlarını veya önemsediğiniz insanları kaybetme, ölümler, boşanmalar, işten ya da okuldan ayrılmalar - Ekonomik sorunlar ve ihtiyaçların çoğalması, bu ihtiyaçların karşılanamaması - İşsizlik veya çalışılan işin kişileri maddi-manevi olarak tatmin etmemesi - Geçmişte yaşanan travmatik olaylar - İnsanlar kendilerini yaşadıkları toplumun bir parçası olarak gördükleri için, dahil oldukları toplumun çektiği sıkıntılardan dolayı da mutsuz olabilirler.

 

Kronik Mutsuzluk Sendromu yaşayan kişiler, diğer insanlara göre gerçekçi hareket etme adına olaylara sürekli negatif odaklanma eğilimi taşırlar. Pozitif odaklanma sonucu bir takım şeyleri gözden kaçırıp, olayların sonunda hayal kırıklığı yaşamamak için kendileri kontrol altında tutarlar. Olumsuzluklardan daha çabuk etkilenen ve negatif odaklı bir bakış açısı geliştirdikleri için, mutsuzluk bir süre sonra bir alışkanlığa dönüşmekte ve kişi ne yaşarsa yaşasın, davranışlarıyla durumun tekrar kronik mutsuzluk düzeyine dönmesine neden olur. Buna benzer sendromlara maruz kalmamak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır. Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

19 Eylül 2017

 

Yusuf FIRAT

bottom of page