top of page

Türkiye Haritası Bize Ne Söylemek İstiyor?

 

Yıllık yorum yapmak için Türkiye haritasını incelerken Atatürk'e hayranlığım bir kez daha arttı. Hani deriz ya eskiler hiç bir sözü boşuna söylemiyorlar diye bu da doğruluğunu bir kez daha kanıtladı. Atatürk bizlere neden "Yurtta sulh, cihanda sulh" dedi, neden "laiklik" ilan etti. Bunların hepsinin cevabı Türkiye'nin doğum haritasında yer alıyor. Muhteşem ve ileri görüşlü bir lider olmak böyle bir şey olsa gerek.

Bazı astrolojik kavramları çoğunuz öğrendiniz. Hani bol bol bahsettiğimiz Ay Düğümleri var ya, işte o Ay Düğümlerinden;

Güney Düğümü: Kök sorunları, kök problemleri ve halkın hep birlikte kaybedeceği şeyleri,

Kuzey Düğümü: O toplumdaki kişilerin ortak gittikleri, gitmeleri gereken hedefleri gösterir.

Türkiye Cumhuriyeti haritasında; GAD 9. Evde Balık Burcunda - KAD 3. Evde Başak Burcunda bulunuyor. İnançlar konusunda baskın bir şekilde kökten gelen inançlardan uzak durulması gerektiğini, akla ve bilime yönelmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani şuan yapılanın tam aksine dinsel eğitimden uzak durup bilimsel eğitime yönelmemiz gerektiğini söylüyor. Kısaca bu ülkede laiklik vazgeçilemez bir şart.

Şu habire savaş yangın çıkaran ortalığı karıştıran kızıl gezegen Mars var ya işte o da; ordu, asker, terörizm, yangınlar, patlamalar, savaş döngüleri.Toplumu harekete geçiren baskın gücü, genç erkek nüfusu, asker, asker sayısı ve askeri gücü gösterir. Toplumu bir arada tutan empatik enerjinin en çok ortaya çıktığı yer Mars’ın bulunduğu yerdir. Toplumu bir arada tutan bazı unsurları ve toplumun kaynaklarını ve üretim gücünü de gösterir.

Türkiye'nin Mars'ı Terazi burcunda dış dünyadan gelen tehlikelere karşı toplumun ortak korkularını da temsil ediyor. Mars üzerindeki hareketler, savaş, çatışma, terör olayları, sosyal hareketler, ağır devrimlere sebebiyet verebilir. Ordunun başarısızlığı da Mars ile ilgilidir. Mars 4. evde Terazi'de Saldırıya açık bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Biz ordumuzla övünüyoruz ama Mars Terazi demek ordu aslında güçsüz demek. Gizli ve açık düşmanlarla mücadele edebilecek bir ordu gücü yok. Ordu güçsüz olduğunda “Yurtta sulh, cihanda sulh” mantığı geçerli olmalıdır. Altta askeri gücü çok fazla ama doğum haritasında üst bant çalışacağı için her zaman bağımlı ve bir çatışmada, bir savaşta ancak 4. Ev’de işlev yapar, yani Türk Ordusunun gücü defansiftir, vatanı savunur. Vatanı savunma konusunda çok iyidir ancak başkasına saldırırsanız, başka yerleri işgale kalkarsanız başarısız olursunuz. Bu doğum haritası ile siz işgal etmeye çalışırsanız dayak yer ve çatışırsınız, sürekli kayıp verirsiniz. Dikkat edin başka ülkelerin işine ne zaman karışsak bir çok şehit veriyoruz. İşte bu nedenle acilen “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine dönmeliyiz. Bir taraftan yurt içinde huzur ve sükunu, güven içinde yaşamayı, diğer taraftan da milletler arası barış ve güvenliği hedef olarak benimsemeliyiz.

Karma Astrolog 
Esin ÖKTEM FIRAT

bottom of page