top of page

Şamanın Sözü

 

Toplumun çoğunluğunu sıradan insanlar oluşturur. Bu insanlar sana, herkesin kendilerine benzediklerini ve toplumun çoğunluğunun onayını almanın önemli olduğunu söyleyerek seni de kendilerinden olmaya davet edeceklerdir. Sıradan insanların sana satmaya çalıştıkları bu fikri benimseyecek olursan hedeflerinden, kişiliğinden, eşsiz ve biricik olan senden vazgeçmek, onların sana biçtiği modele göre yaşamak zorundasın. Unutma kendin olmak, kendinden vazgeçmemek için gerekiyorsa sırtını kalabalıklara dönebilmelisin. 

 

Esin ÖKTEM FIRAT

bottom of page