Türkiye Cumhuriyeti 2021 Yıllık Yorumu

2021 Yılında 2 Güneş 2 Ay tutulması gerçekleşecek. 2020 yılının ortasından beri devam eden İkizler Yay hattı tutulmaları 2021 yılında da etken olacak. Kişisel gezegenlerin Retrolarının olmamasına rağmen Jüpiter ve Satürn’ün burç değiştirmiş olması ve özelliklede Satürn-Uranüs arasında gerçekleşecek kare açılar yıla damgasını vuracak.

2021 Yılında Jüpiter ve Satürn Türkiye Cumhuriyeti haritasının 8. Ve 9. Evinde seyahat edecek. Astrolojide 8. Ev Donuk varlıklar, borçlar, faiz oranları, tröstler sigorta, faiz geliri, ipotekler, açık mağaza hesapları ve kredi birlikleri, ulusal borç, organize suç, cerrahlar, silahlar, emeklilik fonları, en önemlisi de yer altı hareketlerini anlatır. 9. Ev ise Ülkedeki inançlar, camiler, kiliseler, inanç ile ilgili çalışanlar, imamlar, papazlar, rahipler, dinsel amaçlı okullar. Ayrıca yüksekokullar, üniversiteler ve üniversite sonrası eğitim, felsefi düşünce ile ilgilidir. Uzak mesafelerle yapılan bağlantılar, uydu bağlantıları, telefon, telsiz, internet ve göç evidir. Halkın göç edip etmeyeceğini gösterir. Ayrıca bu bölgede ana etki kanun, hukuk ve mahkemelerdir. İhracat da buradadır.

8. Ev cerrahlar, ameliyat, tıp araştırmaları yani sağlık sektörüyle de ilgili olduğuna göre sağlık konularındaki sıkıntıların devam edeceği ancak yine bu alandaki tıbbi araştırmaların sonuçlanacağını da söylemek mümkün. Bunun yanı sıra sağlıkçıların hakları üzerinde daha fazla durulacağını söyleyebiliriz. Yılsonuna doğru korona aşısını kullanılabilir hale getirmemiz mümkün.

Yine yıl boyunca dikkatimizi çekecek bazı konular; sosyal güvenlik, emeklilik fonları, iflaslar, borsa olacaktır. Jüpiter ve Satürn’ün 8. Eve geçişiyle birlikte finansal anlamda yeni düzenlemeler yapılmaya çalışılacak, yeni vergiler getirilecek ancak bu halkın tepkisine yol açacaktır. Bireysel olarak halkın maddi zorlanması, büyük iflasların gerçekleşmesi yanında ülkenin ulusal borçlarıyla ilgili ciddi sıkıntıya düşmesi söz konusu olacak. Uluslararası kredilendirme kurumunun ülkenin kredi notunun olumsuz seyretmesi ülkemiz açısından sıkıntı yaratacaktır.  Beklenen yabancı yatırımcının ülkeye yatırım yapmasına engel olacak bu durum sonucu kaynak yaratmakta sıkıntı yaşanacaktır.

Jüpiter’in büyüten etkisi Kova burcu sembolikleri ile birleştiğinde ülkemizde ciddi bir sel felaketi, kömür madenlerinde patlama sonucu ölümler ve 7 şiddetinde bir depremin de gündeme geleceğini söylemek gerekiyor.

Daha önceki Satürn Kova burcu dönemlerinde olduğu gibi bu dönemde Kıbrıs yine gündemde olacaktır. Kıbrıs da edinilen hakların kaybedilmemesi için dikkatli davranmak gerekecektir. Bunun yanı sıra Uluslararası mahkemelerle de bir takım sorunlar yaşamamız söz konusu olabilir. Azerbaycan’ında taciz edilmesi ve yardımımıza ihtiyaç duyması olası görülüyor. Aynı şekilde sınır komşularımız İran, Irak ve Suriye’de daha önceki Satürn Kova burcu dönmelerinde olduğu gibi gündemde olacak, sınır ötesi harekâtlar devam edecektir.

Yay burcu tutulmaları dinsel fanatizmi fazlasıyla ortaya çıkardığından dinler arası tartışmalar, savaşa dönüşebilir. Orta doğu yine karıştırılacak, Akdeniz de ise suların ısınması kaçınılmaz hale gelecektir. Yine Yunanistan ile Türkiye arasında adalar konusu gündemde olacak bu savaşa ortam hazırlamak için kullanılabilecektir.

Yılın bir bölümünde ise Jüpiter ve Satürn 9. Evde seyahat edecekler. Bu dönemde ülkedeki inançlar, camiler, kiliseler, imamlar, papazlar, rahipler, dinsel amaçlı okullar fazlasıyla gündemde olacak. Çocuklarla ilgili bazı suçlara bu okulların adlarının karışması ülke genelinde halkı tepki göstermeye itebilir. Yine din adamlarının söylemleri bu dönemde sorun yaratabilir.

Elbette bunun yanı sıra kadına şiddet olayları da artarak devam edecek, bundan dolayı ciddi hukuksal yaptırımlara gidilmek zorunda kalınacaktır. Teknolojinin fazlasıyla çocukların kullanımına sunulmak zorunda kalınması ebeveynlere bu konuda gözü açık olmayı zorunlu hale getirmektedir. Çocuklarınızın internet kullanımlarını mutlaka kontrol edin, aksi takdirde çocuklarınızın çirkin şeylere muhatap olması kaçınılmaz olacaktır.

Ayrıca uzak mesafelerle yapılan bağlantılar, uydu bağlantıları, telefon, telsiz, internet ve göç ile ilgili konularda gündeme gelecek. Özellikle genç üniversite öğrencilerinin başka ülkelerde gelecek araması, rektörler ve profesörler den kaynaklı beyin göçü gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. İnternet ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar getirilecek, ülkemizde bulunan göçmenler konusu sorun yaratacaktır.

2021 yılı kanunun ve hukukun herkes için gerekli olduğunu bazı kesimlerin anlamasını sağlayacak bir yıl olacak. İdareciler yasalara bakış açılarını değiştirmek, artık işlemeyen yasalardaki değişiklikleri kabul etmek zorunda kalabilir. Yine gelecek ambargolar sonucu ithalat ve ihracat yapılamaması yada kısıtlı yapılması ülke açısından aranan pek çok ürünün bulunamamasına yol açabilir.

Etnik köken, dini inanış, cinsel tercih, cinsiyet ayrımı ve kültürel farklılıkların kabul edilmesi, aksi takdirde bu konularda ciddi eylemlerin geleceğinin unutulmaması gerekir.

Seçkin kişiler, ünlüler yada politikacılar ile ilgili skandallar, bu kişileri zor duruma düşürecek bilgilerin ortaya çıkması mümkün. Yeni para kaynakları yaratılması gerekecek aksi halde ülke yöneticilerinin büyük yaralar alacağını söyleyebiliriz. Yıl ortasından sonra seçime gitme olasılığı ortaya çıkabilir.

Satürn ve Uranüs kareleri genellikle depremleri tetikliyor. Bu depremler ekonomik anlamda da ortaya çıkabilir. Uranüs’ün Boğa burcunda bulunması bize sadece depremler değil doğayı katlettiğimiz her noktada ortaya çıkacak doğal afetlerle, büyük orman yangınlarıyla ve yeni virüslerle bize ders vermeye çalışacağını söylüyor. Jüpiter’inde Uranüs ile kare yapacak olması, bu konuları büyüteceğinin ve olayların hafife alınmasına izin vermeyeceğinin bir göstergesi. Artık aklımızı başımıza alarak doğaya zarar vermeye son vermeliyiz. Aksi takdirde sadece doğa olayları değil susuzluk sonucu tarım yapamaz hale geleceğiz buda açlığı beraberinde getirecektir.

Yeraltı sularındaki azalma nedeniyle susuzlukla mücadele konusunda ciddi önlemler alınması zorunlu hale gelebilir. Sürdürülebilir enerji kaynaklarını daha aktif olarak kullanıma açmalı ve yüksek kirliliğe neden olmaktan vazgeçmeliyiz.

Güneş ve rüzgar enerjisini daha aktif kullanmaya başlamalıyız.

2021 yılından başlamak üzere 2023-2024 yıllarına kadar bu sıkıntıları yaşayacağız ancak sonrasında daha iyi bir dünya yaratmak için elimize fırsatlar geçecektir. 2021 yılının hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Sevgiler…

Karma Astrolog

Esin ÖKTEM FIRAT